Ai nói câu”lá cờ chỉ để phủ những đống thịt thối”

Advertisements
Posted in Thời sự | 2 Comments

Tiệc gây Quỹ Xây Dựng Bia Tưởng Niệm Tại San Jose & Quân Lệnh Cuối Cùng “Chết Để Làm Gì?”

Nguồn http://nang21.com/

Lê Bình

Vào lúc 11:00am ngày Chúa Nhật 27/10/2013 tại nhà hàng Phú Lâm San Jose một buổi tiệc gây quỹ do ban Văn Nghệ Lam Sơn tổ chức đã diễn ra tại đây. Mục đích buổi tiệc nhằm gây quỹ cho việc xây dựng một bức tường, (hay còn có tên Bia Đá) nhằm vinh danh tưởng niệm các vị Tướng, Tá QL/VNCH. Tiệc thu hút khoảng 400 trăm thực khách đủ mọi thành phần tham dự. Việc ra vào cửa được kiểm soát chặt chẻ và đòi hỏi phải có vé trước khi vào. Ra vào được đóng “mộc bài” trên bàn tay để kiểm soát. Continue reading

Posted in Tản mạn | 1 Comment

Kiêm Ái – Vũ Văn Lộc treo cờ trắng

 

Treo cờ trắng là một hành động đầu hàng đối phương. Qua bài viết “Chết để làm gì.”, ông Vũ Văn Lộc, nói là để “giảng giải nguồn cơn”. Nhưng ông ta đã không dẫn chứng được một điều gì để giảng giải, không trưng dẫn được cái mà ông Vũ Văn Lộc gọi là “nguồn cơn” về ý nghĩa của những hàng chữ mà ông muốn “Ban Tượng Đài” do Nhóm Nghệ Sĩ Lam Sơn thực hiện khắc vào bia đá. Continue reading
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Lão Móc – Cô Tư lại buồn

 

 
“Cô Tư Hồng, tay cừ khôi trong những bà xung phong làm kỹ nghệ lấy Tây, vốn là người có tài tháo vát. Một năm kia nghe tỉnh Quảng Bình mất mùa, cô chở ba thuyền gạo vào định tâm sẽ bán lấy giá cao, bất đồ bị chính quyền biết ý ra lệnh tịch thu. Cô liền tuyên bố là đem gạo vào với hảo ý phát chẩn cho dân đói. Nhân đó được vua ban hàm tứ phẩm, ông cụ thân sinh cũng được tặng phong. Ông Trần Bình đã mừng đôi câu đối:
 
MỪNG CÔ TƯ HỒNG
 
Bốn chữ sắc phong hàm cụ lớn
Ba thuyền tế độ của bà to! Continue reading
Posted in Phiếm luận | 1 Comment

Giao Chỉ – Chết để làm gì?

 

 

Hồi ký Lê Ngọc Danh

 

           Chết để làm gì ? Ai nói câu đó ? Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam.  Ai nghe được ? Trung úy tùy viên Lê Ngọc Danh. Ghi nhận ở đâu ? Trong tác phẩm Nguyễn Khoa Nam của gia tộc Nguyễn Khoa.   Continue reading
Posted in Uncategorized | 2 Comments

Thư ngỏ của Hoàng Mộng Thu

 

Thư ngỏ của Hoàng Mộng Thu                                       

Kính gửi quý đồng hương và Bác Nguyên Hữu Luyện

Về công tác xây dựng Bức Tường Tưởng Niệm

Kính thưa quý vị.

 

Trong suốt hơn 5 tháng qua, chúng tôi, Hoàng Mộng Thu và Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn đã quyết định và bắt tay vào việc xây dựng “Bức Tường Tưởng Niệm” và sẽ đặt trong Khu Vườn Lịch Sử (History Park) tại thành phố San Jose. Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Tâm Thư Của Người Lính Chiến Về Việc Xây Dựng Tượng Đài Kỷ Niệm Tại San Jose

 

 

Ngày 1-10-2013
 
TRÂN TRỌNG KÍNH GỬI:
·       BAN TỔ CHỨC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TƯƠNG ĐÀI
        TƯỞNG NIỆM TẠI SAN JOSE.
·        ĐỒNG BÀO TỴ NẠN CỘNG SẢN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
·        QUÝ VỊ TRONG GIỚI TRUYỀN THÔNG (kính xin phổ biến)
·        QUÝ VỊ ĐANG XỬ DỤNG COMPUTER  (Kính xin chuyển tiếp)
 
Tôi tên là Nguyễn Hữu Luyện, quân nhân thuộc QLVNCH, hiện cư ngụ tại San Jose. Ngay sau khi được biết hoạt động của Ban Tổ Chức Gây Quỹ xây đài tưởng niệm tại San Jose.  Tôi thấy xót xa đau đớn vô cùng. Vì giấy ngắn nhưng tình dài.  Kính xin Quý Vị cho phép tôi trình bày vấn đề một cách tóm tắt như sau: Continue reading
Posted in Uncategorized | 1 Comment