Category Archives: Tài liệu

Nelson Mandela: Tám Bài Học về Thuật Lãnh Đạo

ỦY BAN NHÂN QUYỀN VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI VIẾT CỦA RICHARD STENGEL VỀ NELSON MANDELA – MỘT TẤM GƯƠNG VỀ ĐẤU TRANH NHÂN QUYỀN CỦA NHÂN DÂN NAM PHI VÀ THẾ GIỚI: Advertisements

Posted in Tài liệu chính trị | Leave a comment

Cải cách ruộng đất (1949 -1956)

Posted in Tài liệu chính trị | Leave a comment

Mặt thật của Hồ Chí Minh

Mặt thật của Hồ Chí Minh   Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” và xin vũ khí Nga để giết dân Việt.

Posted in Tài liệu chính trị | 2 Comments

DĐCN – Cách Mạng Nhung Đông Âu: Công Đoàn “Solidarnósc” giải phóng Poland

Không thể để đất nước điêu tàn và cuộc sống của anh chị em ta mãi mãi tăm tối. Anh chị em ta hãy đoàn kết một lòng, rầm rộ xuống đường để phản đối chính sách bóc lột thậm … Continue reading

Posted in Tài liệu, Tài liệu chính trị | Leave a comment

Trần Ngọc Thành – Làm gì để cứu nước

Trần Ngọc Thành (Danlambao) – Vài chục năm nữa người Việt trên đất Việt Nam sẽ trở thành dân tộc thiểu số như Tây Tạng, Tân Cương. Người Hán sẽ tràn vào các thành phố lớn, dân Việt sẽ “được” … Continue reading

Posted in Bình luận, Tài liệu chính trị | Leave a comment

Đặng Chí Hùng – Những sự thật cần phải biết (2) – Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Thưa các bạn, là một người trẻ tuổi, chưa một lần được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cũng chưa từng được sống dưới chế độ tự do non trẻ đó, tuy … Continue reading

Posted in Tài liệu chính trị | Leave a comment

Triễn lãm chứng tích xâm lược và tội ác của cộng sản bắc Việt .

14/5 , Saigon 1972 – Triển lãm vũ khí tịch thâu được của quân vc trước Tòa Đô Chánh.

Posted in Tài liệu | Leave a comment