Monthly Archives: September 2015

Phạm Tuấn Xa: Nhà nước CS VN bức tử gia đình tôi

TGCD: Chuyện chỉ có tại CHXHCN Việt cộng Đời nhà Tân bên Trung Quốc tên bạo chúa Tần Thủy Hoàng tàn bạo đã hành động “đốt sách giết thầy giáo”. Nay ở thế kỷ XXI văn minh này Nhà nước … Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment