Monthly Archives: October 2013

Kiêm Ái – Vũ Văn Lộc treo cờ trắng

  Treo cờ trắng là một hành động đầu hàng đối phương. Qua bài viết “Chết để làm gì.”, ông Vũ Văn Lộc, nói là để “giảng giải nguồn cơn”. Nhưng ông ta đã không dẫn chứng được một điều … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Lão Móc – Cô Tư lại buồn

    “Cô Tư Hồng, tay cừ khôi trong những bà xung phong làm kỹ nghệ lấy Tây, vốn là người có tài tháo vát. Một năm kia nghe tỉnh Quảng Bình mất mùa, cô chở ba thuyền gạo vào … Continue reading

Posted in Phiếm luận | 1 Comment

Giao Chỉ – Chết để làm gì?

    Hồi ký Lê Ngọc Danh              Chết để làm gì ? Ai nói câu đó ? Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam.  Ai nghe được ? Trung úy tùy viên Lê Ngọc Danh. Ghi nhận ở đâu ? … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Thư ngỏ của Hoàng Mộng Thu

  Thư ngỏ của Hoàng Mộng Thu                                        Kính gửi quý đồng hương và Bác Nguyên Hữu Luyện Về công tác xây dựng Bức Tường Tưởng Niệm Kính thưa quý vị.   Trong suốt hơn 5 tháng qua, chúng tôi, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Tâm Thư Của Người Lính Chiến Về Việc Xây Dựng Tượng Đài Kỷ Niệm Tại San Jose

    Ngày 1-10-2013   TRÂN TRỌNG KÍNH GỬI: ·       BAN TỔ CHỨC GÂY QUỸ XÂY DỰNG TƯƠNG ĐÀI         TƯỞNG NIỆM TẠI SAN JOSE. ·        ĐỒNG BÀO TỴ NẠN CỘNG SẢN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI ·        QUÝ VỊ TRONG GIỚI TRUYỀN … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Nguyễn Hữu Luyện – Kính xin điều chỉnh một khiếm khuyết quan trọng

KÍNH XIN ĐIỀU CHỈNH MỘT KHIẾM KHUYẾT NGHIÊM TRỌNG  TRONG  DỰ ÁN ĐANG ĐƯỢC VẬN ĐỘNG TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH QUÊ HƯƠNG,  TRONG KHOẢNG THỜI GIAN HƠN HAI TUẦN LỄ NAY.    Kính thưa Quý Vị,   Người viết lời … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Giao Chỉ – Một tượng đài cho San Jose.

                                                        Bức tường tưởng niệm sẽ dựng bên trái VietMuseum, San Jose. Thông điệp cho ngày mai. Người ta vừa khám phá 1 đô thị bị chôn vùi dưới đáy biển. Di tích còn lại là các bức tượng. Có … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment