Monthly Archives: September 2013

Lão Móc – Lăng tẩm nghìn năm

Lăng, theo định nghĩa thông thường nhất, là phần mộ, nơi an táng các bậc vua chúa, vương hầu. Bậc vua chúa thời nào cũng vậy, khi sống thì có cung điện; khi chết thì có lăng tẩm. Lăng tẩm … Continue reading

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Đỗ Minh Hạnh với những dòng thư lên tiếng đấu tranh cho sự thật

Danlambao chuyển đến các bạn trong thôn lá thư của Đỗ Minh Hạnh đã gửi ra cho gia đình. Những gì Hạnh viết cho thấy dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn là người … Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục | 1 Comment

Song Chi – Tản mạn chuyện nỗi khổ của dân nước người, dân nước mình

http://www.rfavietnam.com/node/1755 Đọc một số bài báo, thấy nói Hàn Quốc là “thiên đường cho giải phẫu thẩm mỹ”, là quốc gia đứng đầu thế giới về tỷ lệ giải phẫu thẩm mỹ tính trên đầu người. Trên CNN Travel ngày … Continue reading

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Thiếu Khanh – Về Lòng Tự Hào Dân Tộc

http://www.vietthuc.org/2012/04/12/v%E1%BB%81-long-t%E1%BB%B1-hao-dan-t%E1%BB%99c/ “Người Nhật lãnh 2 trái bom nguyên tử, năm năm lao đao cùng động đất sóng thần, bị người Tàu hù muốn đái trong quần mà vẫn làm được chuyện vĩ đại trên cả vĩ đại. Những con ếch … Continue reading

Posted in Bình luận | Leave a comment

VOA – Nghị định 72 bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam

VOA – Nghị định 72, một đạo luật gây nhiều tranh cãi ban hành hồi cuối tháng 7, có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mới bắt … Continue reading

Posted in Thời sự | 1 Comment