Monthly Archives: January 2013

Sưu tầm – 20 cái nhất của thế giới

1- Ngôi Chùa Lớn Nhất Thế Giới – The Largest Buddhist Temple in the World Đó là chùa Borobudur ở Indonesia. Advertisements

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Minh Văn (VN) – Trói Ngài chúng tôi mới yên tâm

                                                                           Để phục vụ … Continue reading

Posted in Tản mạn | Leave a comment