Chuyện những con Chó trò chuyện với nhau

(Nguyễn Hữu Thọ)
 
Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:- Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
– Có chứ.
– Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
– Có luôn.
– Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
– Có tuốt.
– Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
– Tại vì bên âý chúng cấm không cho…sủa!

Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
– Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
Chó VN trả lời:
– Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !

Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
– Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
– Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về!

ĐẦU ÓC CHÓ !
Sưu tầm / Chuyển gởi: Trần Lê Lý
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
– Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
Chó nói:
– Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
Ngọc Hoàng phán:
– Cũng được.
Ngọc Hoàng lại hỏi:
– Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
Chó thưa:
– Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
– Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?

Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s