Tú Ba đình – Ơn Bác

Nhờ ơn Bác Việt Nam toàn Tiến sĩ.

Còn cháu ngoan được làm đĩ nuôi thân.

Bác giết người Quốc tế gọi danh nhân.

Cả thế giới nghe tên đều khiếp sợ.

Nhờ ơn Bác cháu được đi ở đợ.

Làm Ô Sin,làm gái gọi đứng đàng.

Ngày qua ngày cháu sống kiếp đi hoang.

Được Tự Do hơn cả thời Mỹ Ngụy.

Nhờ ơn Bác nhiều người mang gậy bị.

Đi khắp nơi để làm kẻ ăn mày

Họ xin ăn để được sống qua ngày.

Ôi Hạnh .Phúc Ấm No thời Cộng Sản.

Tú Ba đình/Hà Nội.10-30-12

(Viết tặng Kỵ Binh Tăng Sinh.KBC-4183/1

Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

One Response to Tú Ba đình – Ơn Bác

  1. hao quach says:

    tho hay .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s