Cù Huy Hà Bảo – Những con ma không mặt nạ

Chẳng phải đợi Hallowen gì hết
Đất nước tôi ma quỉ hét hàng ngày
Ba triệu thằng không mặt nạ hăng say
Chuyên hút máu của dân gầy nghèo khổ
Chúng là kẻ chuyên quyền luôn bắt bớ
Nhằm răng đe tuổi trẻ chống Việt gian
Nhưng hôm nay tuổi trẻ rất khôn ngoan
Không thể cản trái tim không biết sợ
Tôi vẫn thấy sau những cơn bão lũ
Sẽ hừng lên rạng rỡ ánh bình minh
Rồi Phương Uyên cũng sẽ chẳng tội tình
Khi những kẻ ở Ba Đình sụp đổ
Vâng đúng thế em là người đào lỗ
Để toàn dân chôn những kẻ bạo tàn
Những con người làm rạng rỡ Việt Nam
Sẽ mãi mãi đi vào trang lịch sử
Bọn cộng sản giờ đây đang run sợ
Nên thẳng tay bắt bớ khắp mọi nơi
Chúng đang cưa cái cành cây chúng ngồi
Ngày sụp đổ là không còn xa nữa
Tôi quyết không đầu hàng cộng sản và sẵn sàng bị bắt bớ hay tù đầy cũng sẽ tranh đấu đến cùng. 
Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s