Trần Nguyên – Xin Đừng Tài Lanh và Nói Khôn Với Dại.

Gần đây trên các mạng xã hội có nhiều ý kiến xung quanh vụ Cô nữ sinh Viên Phương Uyên bị Công An bắt và giam giữ một cách vô lý chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước và thể hiện quyền của một công dân.

Tôi thấy rằng khi nói về việc làm của Phương Uyên ,Nếu thật sự Phương Uyên có làm, và phân phát các tờ rơi đó tôi cũng không ủng hộ cách làm đó( nhưng thông tin chưa chính thức sao dám nói), tại sao kẻ thì bảo không người bảo dại vào lúc này, không phải là lúc để nói về chuyện đó .Xét cho cùng cho dù phương Uyên có Tham gia ,hay không tham gia một Đảng Phái ,hay một tổ chức yêu Nước nào đi nữa thì cô ấy cũng là một người trưởng thành ,tức đã 20 tuổi ,và việc mà Phương Uyên có làm ra, và rải các tờ rơi có nội dung Đối lập với Cộng Sản, hoặc phát biểu , viết , và vận động người khác đồng thuận với quan điểm tư tưởng của mình đi chăng nữa, thì cũng không được xem là có tội trừ khi là kích động bạo lực .Xã hội Văn Minh của loài người không ai bị cho là là có tội khi bày tỏ quan điểm chính trị, và Phát biểu ý kiến của mình, hay vận động cộng đồng theo quan điểm chính trị của mình. Các ban trẻ ở Việt Nam, hàng ngày vẫn coi tin tức thế giới thấy rất rõ điều đó .Vậy tại sao chúng ta lại phải sống trong một đất nước, mà cả dân tộc dù muốn dù không, phải nhất nhất tuân theo một đường lối của một Đảng lãnh đạo, không được bày tỏ lòng yêu nước của mình , không được quyền phản biện chính sách của Nhà Nước .Hay có quyền Vận Động thành lập một tổ chức của riêng mình. Nghĩ Đến điều đó , Tôi thấy tôi hèn nhát và bất tài khi phải bỏ đất nước ra đi sống lưu vong nới xứ người mà chưa làm điều gì được cho Quê Hương mình.

Chuyện đáng để nói lúc này là .“Hãy cùng nhau Lên Tiếng” để thấy rõ sự bất công trong xã hội chúng ta đang sống hàng ngày , ngay cả quyền của một con người cũng không có được .Lên tiếng, Đấu tranh cho sự tự do của Phương Uyên là đấu tranh cho tự do cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta còn lương tâm để thấy . Đừng nói đến Khôn và Dại trong lúc này vì đó lại là một đề tài khác.

Đọc báo chí , Nghe Đài ,Xem TiVi “lề Đảng”luôn luôn viết và bôi nhọ ,vu khống những người dung cảm lên tiếng Phản đối Chính Quyền Cộng Sản, Nhà hoạt động cho Nhân Quyền,hoặc những người tham gia các Đảng phái đối lập với Cộng Sản,họ luôn luôn nói một lý do mà nghe thành thuộc lòng đại ý là;” Vì được xúi dục,cho tiền của các thế lực thù địch nên có việc làm chống Đảng nhà nước” hoặc là “Vì bất mãn cá nhân cấu kết chống Đảng”. Dân mình một số nghe riết rồi cũng bị Đảng “xúi dục theo” mù quáng tin theo Đảng, rồi cũng có những người thất vọng, đau khổ tràn trề. Cũng vì Nghe Cộng Sản ,Các bạn trẻ đến Trường bị Đảng “xúi theo Đoàn”. Ngẫu nhiên mặc áo Đoàn dù là không biết Điều lệ Đoàn là cái gì cả , thậm chí Hỏi Bí Thơ Thành Đoàn tên gì cũng không biết luôn. Đảng có cả một bộ máy ‘’Xúi “ vậy mà hiếm có bạn trẻ nào dám nói Đảng là “xúi bậy, Nói dóc” ( chắc nghe nói tới là xanh mặt), đó không là chuyện lạ và ngẫu nhiên chấp nhận ở Việt Nam ( muốn không cũng không được ).

Thế mà lương tâm đâu , ý thức đâu, trình độ đâu mà lại nói chuyện Dại và khôn của Phương Uyên .Để rồi làm cái máy “xúi” miễn phí cho Chính Quyền Cộng Sản ,cho những người đang áp bức đè đầu cưỡi cổ chúng ta . KHôn và Dại xin hãy bàn vào một lúc khác, khi mà chúng ta có nhiều lựa chọn hơn , tự do hơn cho Quan điểm của mình sự thiếu kinh nghiệm không phải là khôn hay dại.

Bangkok Ngày 28 tháng 10 năm 2012

 Trần Nguyên

Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s