Anh là ai ? Tao là ai ?

Nhạc sỹ Việt Khang hỏi “ANH LÀ AI?”, Ai trả lời bằng câu hỏi lại rất bặm trợn đầy tính kiên định như sau:

        image 
Anh là ai?    
Tao là ai?
Xin hỏi anh là ai?
Mày hỏi tao là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai?
Là đầu gấu, là bọn làm tay sai
Xin hỏi anh là ai?
Dám hỏi tao là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
Tao đánh mày cho bầm mình gãy tay
Xin hỏi anh là ai?
Mày hỏi tao là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tao bịt miệng – hết hỏi hết tỏ bày
Tình yêu quê hương này,
Tao sẽ đày đoạ mày,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!
tao cho mày nếm đủ mùi đắng cay!
Xin hỏi anh ở đâu?
Mày hỏi tao ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Tao là bọn rước giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Dám hỏi tao ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi?
Tao đấm vỡ mặt cho hết anh-tôi
Dân tộc anh ở đâu?
Dân tộc tao từ đâu?
Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu?
Sao lại phản dân bán nước cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu
Chẳng cần gì che dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào
Tao ác với dân, thù ghét đồng bào
Tôi không thể ngồi yên
Tao đâu để mày yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Tao đánh cho mày té ngã ngiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Dân tộc mày tao sẽ nhận chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Lệ thuộc Tàu hàng ngàn năm tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
Mày không thể sống yên
Để đời sau cháu con tôi làm người
Vì tao là thú giết hại loài người
Cội nguồn ở đâu?
Thì tìm ở đâu
Khi thế giới nay đã không còn ViệtNam
Tình yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam?!
Việt Khang                                                 
Đồng chí X
Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s