Nguyễn Đức Dũng – Hãy Đốt Lên Ngọn Lửa

Xóa bỏ điều 4 Hiếp Pháp là ước nguyện của dân tộc Việt Nam
Hãy khơi lên ngọn lửa
Thắp sáng triệu niềm tin.
Hãy đốt lên ngọn lửa
Thiêu cháy bọn cuồng nô.
Xây dựng lại cơ đồ.
Hỡi đồng bào Việt ơi!
Thôi, đừng ngồi đợi chờ
Bao tháng năm tù ngục
Trong kiếp đời cầm thú
Bởi chủ thuyết vô nhân.
Hãy đứng lên đi anh!
Cùng sát vai mà gánh.
Trong đau khổ nhọc nhằn
Đòi Tự Do, Dân Chủ
Quyền Sống  và Làm Người.
Hãy vùng lên hỡi chị!
Chúng ta cùng bước đi
Trên con đường đấu tranh
Vì hạnh phúc mọi người
Vì cơm no, áo ấm.
Hãy sẵn sàng nghe em!
Một niềm tin tuyệt đối
Trong cuộc chiến sau cùng
Nên bền tâm vững chí
Trên bước đường ta đi.
Hỡi đồng bào Việt ơi!
Nên nhớ lấy một điều:
Dân Chủ – không qùy xin,
Tự Do – không nài nỉ
Mà phải bằng trái tim.
Hỡi đồng bào Việt ơi!
Hãy mở mắt  thật to
Và nhìn cho thật rõ
kẻ thù ta còn đó
Tên nó là Mác-Lê.
Nguyên Ân : NGUYỄN ÐỨC DŨNG
Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s