Dân Làm Báo – Dân Làm Báo “phê” buổi kiểm điểm phê và tự phê của Ban Cán sự đảng Chính phủ

Dân Làm Báo – Trước hết xin lỗi bà con trong thôn rằng buổi phê tự phê này của các đồng chí Cán sự đảng Chính phủ con ruồi của anh Tư bay vào không lọt, con muỗi của anh Lú mới vo ve đã bị cận vệ anh Ba AK bắn cái rớt cái đùng. Cho nên cở như Dân Làm Báo đành chỉ phê ngoài da (kiểu ngửi ké khói nâu), dựa vào thông tin điện tử của Chính phủ nước CHXHCNVN mà đảm bảo trước khi trình làng cùng 90 triệu chủ nhân ông Việt Nam nó đã bị tử điện đến 99%.
Phê bình 1: Ban cán sự đảng chính phủ. Nội cái tên không là cô giáo phải cho các trò điểm thấp hơn điểm lịch sử của học sinh ta. Té ra mấy cái chức vụ Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng… của chính phủ đều là đồ dỏm, đồ giả, đồ bỏ, đồ kiểng, đồ màu, đồ mè, đồ nhái, đồ… mếch in chai na! Té (bể đầu) ra chính phủ của nước ta được cầm chịch bởi một cái gọi là Ban cán sự đảng.
Hèn chi!
Đúng là cả nước ta (bị) giao trứng cho ác.
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Ban cán sự đảng (chính phủ) dân ta trở thành nợ như chúa chổm: 320 ngàn tỷ đồng tiền hồ, xêm xêm với 16 tỷ tiền đô.
Phê bình 2: “Qua kiểm điểm đã khẳng định Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc; nghiêm túc chấp hành, kịp thời thể chế hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí.”
Chạy xuống bếp mượn thím trưởng thôn con dao phay chặt cái câu này ra nhiều miếng hoạ may mới phê được.
Để coi:
Luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc;
Trong một câu đã thấy các cán bộ đảng chính phủ ta tự chửi cha mắng mẹ nhau cái rầm. Chặc câu này thành 2 khúc, 1 khúc mỡ 1 khúc nạc là thấy liền, khỏi cần phê tiếp:
– Kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng CNXH.
– Trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Bà con trong thôn ai muốn phê tiếp khúc mỡ-nạc này xin mời ghé thăm câu lạc bộ nhà báo, blogger tự do ở cuối thôn, mở cửa 24 trên 24.
Coi tiếp khúc kia:
“Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí.”
Bỏ qua mấy cái vụ lùm xùm bầu kiên bầu kiết gì đó bị túm, nhắm mắt vờ đi những thông tin nhảm nhí của 3 trang blog dân quan biển chấm chấm chấm mà Thủ tướng đã PR xử lý, chỉ nhắc lại lời của đồng chí Tổng bí – xếp bự của mấy các đồng chí cán sự đảng: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”
Vậy là bà con yên tâm lẫn yên chí: cán bộ đảng chính phủ không phải là cái một bộ phận không nhỏ mà đồng chí Tổng bí nhắc đến. Cái đó là mấy… đứa khác. Cho các đồng chí cán bộ đảng chính phủ 10 điểm về thanh liêm, đạo đức…
Nhưng mà…
Phê bình 3: “Qua kiểm điểm nghiêm túc, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém: 
 
– Chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Năng lực tư duy, tổ chức triển khai còn hạn chế. Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng có mặt còn chậm, chưa sát thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém
 
– Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội.”
Chết cha! Sao kỳ vậy ta!?
Vừa mới cho các đồng chí 10 điểm cho cú phê “Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí.” bây giờ lòi ra cái bộ phận không nhỏ (tức là vĩ đại đó mấy chú phản động) y chang như lời ngài Tổng bí phán. Rồi lại còn “chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Năng lực tư duy, tổ chức triển khai còn hạn chế… Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém…”
Vậy thì ban cán sự đảng này là chính phủ hay là chú phỉnh!?
Cho nên giờ mới biết nghen:
– Kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lê Nin chẳng giúp gì được cho việc quản lý nhà nước, chẳng sơ múi gì để giải quyết được vấn nạn kinh niên hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém.
– Trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh (do các đồng chí vẽ ra sau khi đã ướp xác bác) cộng thêm cái lớp “sống chiến đấu theo gương” học hoài chả xong không xì tốp được “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.
 
 Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng chẳng đụng được lông chân của “Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội.”.
(mà lãnh đạo TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC nào vậy ta? Những “đứa nào” đã vi phạm pháp luật NGHIÊM TRỌNG, gây thiệt hại LỚN, tạo BỨC XÚC xã hội vậy cà… Tội này ở mức dựa cột chứ không phải chơi à nghe! Vậy sau khi các cán sự đảng chính phủ phê tự phê xong có… xì ra  cho dân biết những đứa nào là chú phỉnh đang nằm trong bầu sâu tổ bố này không cà?)
Phê bình cuối: “Ban Cán sự Đảng Chính phủ khẳng định quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.”
Thôi đi mấy tía! Khẳng định biết bao nhiêu mùa thu lá rụng rồi! Sao cứ không như mấy thằng tư bản giãy chết nhỉ!!! Đứa nào làm giỏi dân bầu, đứa nào làm dỏm dân tống cổ về vườn, vui thú điền viên, cỡi ngựa về trời như chủ tịch Triết.
Mà chắc không được. Các đồng chí đảng ta “Trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc” bằng lỗ  miệng, nhưng trung thành với cái ghế biết đẻ trứng vàng bằng cái mông kiên trì và khẳng định. Những cái mông ấy mỗi ngày mỗi lớn, phình to hơn cái ghế đang ngồi. Gỡ hổng ra.
Kiểm điểm, phê bình, tự phê!!!
Lại phải xài lại mấy câu thơ của bác Bùi Minh Quốc:
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mữa. 
Cả một thời đểu cán đã lên ngôi… 
_____________________________
Ban Cán sự Đảng Chính phủ họp kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4
6:36 PM, 19/09/2012
(Chinhphu.vn) – Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Từ ngày 11/9, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã tiến hành phiên họp trong 5 ngày để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tham dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Nhóm công tác Trung ương.
Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.
Qua kiểm điểm đã khẳng định Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc; nghiêm túc chấp hành, kịp thời thể chế hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và tham nhũng, lãng phí.
Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Chính phủ có phẩm chất và năng lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và có bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau.
Ban Cán sự Đảng Chính phủ luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy vai trò tập thể và cá nhân người đứng đầu. Ban Cán sự Đảng Chính phủ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao; tất cả hành động vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân; vì độc lập chủ quyền quốc gia, vì sự ổn định và phát triển của Đất nước.
Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Cán sự Đảng đã nỗ lực lãnh đạo Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…
Qua kiểm điểm nghiêm túc, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém:
– Chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước. Năng lực tư duy, tổ chức triển khai còn hạn chế. Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng có mặt còn chậm, chưa sát thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao, kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém.
– Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội.
Ban Cán sự Đảng Chính phủ khẳng định quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Hoàng
Advertisements
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s