Hí Hoạ – Việt Nam Cộng Hòa đẻ, Đức nuôi, Ba Đình hốt hụi

Biếm họa Babui (Danlambao)

Đọc thêm: Đại học Kinh tế Quốc Dân ‘tự hào’ trao bằng Tiến sĩ cho Phó Thủ tướng Đức

This entry was posted in Phiếm luận, Thời sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s