Bùi Văn Bồng – Trên ghế cao

 
Khi người ta ở trên ghế cao
Nhìn dân chúng giống như bầy kiến
Khoa môi, múa mép và quyền biến
Đạo đức ư? – Đâu sánh được tiền-vàng
Không đếm xỉa chuyện đời trái ngang
Lũ trí thức đừng xếp hàng kiến nghị
Ta ít học nhưng nắm quyền vương đế
Lũ dân kia dẫu khổ đau rơi lệ
Chẳng là gì khi cái ghế tót vời cao
Có ai thấy kiến khóc đâu
Kệ lũ kiến rủ nhai đi kiện cáo                                                                                                    
Xưa kia vua thùng thình mũ áo
Nay ta kiêu ngạo xài sang
Khi người ta ở trên ghế cao
Chính quyền, công an, quan tòa nhốn nháo
Răm rắp theo lệnh ào ào

Một chữ ký làm thế gian điên đảo
Cú điện thoại “ký qua mạng ảo”
Cũng về tay nghìn tỉ chẳng hề gì
Chứng cứ đâu? Ai chép, ai ghi?…
Đừng có nói ‘truy tìm dấu vết”
Khi cần cho bay chết
Cái ghế cao ai dám đụng được nào!
Khi người ta ở trên ghế cao
Văn bản pháp quy coi như giấy lộn
Kêu là ngu
Kiện là hỗn
Cái lũ dân đen đần độn chẳng là gì
Làm sao sánh được với quyền uy
Biết thân phận ngậm miệng đi cho sớm
Đừng khuyên nhé! Nghe thêm tởm lợm
Nghe các ngươi chỉ ăn cám thôi à?
Ta chỉ biết tiền-vàng-đôla
Mớ đạo lý đừng đem ra mồi mớm
Mặc ai nợ nần như Chúa Chổm
Mặc kệ tiếng kêu oan, kệ trắng-đen lẫn lộn
Trên ghế cao ta thả sức độc tài…
      BVB

Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s