Phúc Lâm – Bảo tồn hay bôi nhọ lịch sử và văn hoá Việt Nam

 

Văn hóa là di sản Quốc Gia gồm những giá trị vật chất lẫn tinh thần của một Dân Tộc. Sự phát triển của xã hội loài người hay của một quốc gia là những chặng đường lịch sử, là những chiến công hiển hách của Tiền Nhân trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

Văn hóa và Lịch sử là niềm tự hào của một dân tộc, vì vậy cần phải được bảo tồn và lưu truyền cho hậu thế. Chính nhờ di sản văn hóa đó mà người ta mới có ý thức về dân tộc,giữa người với người, Dòng Lạc Việt mới có ý thức về lòng yêu nước, mới hãnh diện về các Vị anh hùng dân tộc được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nếu không có sách sử Việt thì làm sao các thế hệ sau này biết đến các anh hùng dân tộc Việt Nam như Bà Trưng, Bà Triệu, Đức Trần Hưng Đạo, Vua Lê Lợi, Đại Đế Quang Trung đã một thời đánh đuổi giặc Tàu xâm lược nước ta. Và gần đây nhất,biến cố 30/4/1975, khi miền Nam thất thủ , các vị Tướng lãnh VNCH đã anh dũng, thà “chết vinh hơn sống nhục”, không để lọt vào tay giặc như Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Phạm văn Phú, Tướng Lê văn Hưng, Tướng Lê nguyên Vỹ, Tướng Trần văn Hai.  Kế đến là Quí Sĩ quan cấp Tá, cấp Úy, Hạ Sĩ Quan , Binh sĩ, Dân cán chính  không chịu nỗi nhục mất Nước đã tự hy sinh tính mạng,  và còn rất nhiều vị anh hùng vô danh  nữa .

1. THẾ NÀO LÀ BẢO TỒN LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM .

Bảo tồn lịch sử, văn hóa là giữ lại những chứng tích Lịch Sử có từ ngày lập Quốc cho đến hiện nay, những tinh hoa đặc thù của Dân tộc, có từ ngàn xưa mà Tổ Tiên để lại cho hậu thế. Nhờ những trang sử được lưu lại mà các thế hê hiện nay và mai sau ở hải ngoại mới có thể nhận biết vì sao mà cha anh của họ đã phải lìa nơi chôn nhau cắt rốn, nhận “Quê Người” làm “Quê Nhà”  của họ mà thương cho Dân tộc Việt Nam đang quằn quại dưới sự cai trị bóc lột của bọn cầm quyền buôn dân bán nước. .

Tự ý thay đổi nội dung lẫn hình thức của môt biểu tượng Quốc Gia  như vậy không còn mang  ý nghĩa “bảo tồn” mà là hành động  “bôi lọ”(nhọ) lịch sử, văn hóa Việt Nam. Hành động “Bôi bẩn trên lá cờ lịch sử Thiêng Liêng của chính thể Quốc Gia VN” là một hành động của những kẻ vô ý thức, ngu muội, mang một tâm địa của loài “rắn độc”, không xứng đáng làm công tác “bảo tồn lịch sử, Văn hóa ” vì hành động của họ làm mất đi sự trang nghiêm và sự thiêng liêng của lá Quốc Kỳ Việt Nam mà Tổ Tiên đã đổ xương máu mới có được .
Đây! Những chữ ký bôi bẩn lá cờ biểu tượng của chính thể VNCH bởi một số người mang danh là NVTNCS/HN nhưng lại là những người không có trái tim VIỆT NAM.!

Như thế thì mỗi khi lá cờ được trưng để chào kính thì người tham dự phải đứng nghiêm để tỏ lòng tôn kính những người đã ký tên đó hay sao?! Nếu như vậy, những người thực hiện rõ ràng là những người vô liêm sỉ hay sao !?
Ngay cả điều lệ United States Flag Code, Chính quyền Hoa Kỳ cũng khuyên nhân dân Hoa Kỳ như sau  :” Theo điều lệ của United States Flag Code, Section 8, Part G (Respect for the Flag): “The Flag should never have placed  upon on it, nor any part of it, not attached to it any mark, Insignia, letter, word , figure, design, picture or drawing of nay nature .”. Theo đó, chính quyền Hoa Kỳ khuyên mọi người dân Hoa Kỳ phải tôn trọng lá quốc kỳ và không nên vẻ, viết hay ký tên trên lá quốc kỳ.”( Tin do Ông Nguyễn vạn Bình )

Trong những năm gần đây, bọn tay sai VC nằm vùng, bọn đón gió trở cờ, bọn vô văn hóa, bọn phản bội lý tưởng Quốc Gia từng đưa ra những chiêu bài kỳ quái là nên thay đổi Quốc Kỳ, Quốc Ca, thậm chí còn muốn biến luôn ngày Quốc Hận ra ngày khác nữa. Mục đích thâm độc của chúng là một khi thay đổi được Quốc ca, Quốc kỳ, Quốc Khánh và ngày Quốc Hận thì vô hình chung các thế hệ mai sau không còn di tích lịch sử để tìm hiểu về nguồn cội Dân Tộc và nhất là xóa bỏ hẳn ChínhThể Việt Nam Cộng Hòa .

Bởi thế, không ngạc nhiên, khi tên Thomas Nguyễn, phó thủ lãnh của cái gọi là KDCT lợi dụng ngày lễ giỗ Cố Tổng Thống, chủ trương ngang nhiên cho hát xen lời thơ mơ hồ, vô nghĩa của tên thi sĩ háu danh Hoàng ngọc Văn vào PHÚT MẶC NIỆM . Mục đích là để làm mất tính cách thiêng liêng của những nghi lễ Quốc Gia có từ nghìn xưa của Ông Cha ta để lại .

1.-Quốc biến uất khí, ai hiến thân diệt quân thù
2.-Khí phách vang núi sông, rạng giống nòi
3.-Con cháu Việt lòng ghi nhớ công-đức thiên thu
4.-Về đây chứng hương khói thiêng liêng”

Trong các buổi lễ, nhạc Hồn Tử Sĩ được trổi lên, không gian như lắng đọng, tiếng nhạc trầm buồn như quện (hòa) vào lòng người để tâm hồn hướng về cõi hư vô mà tưởng nhớ đến Tổ Tiên Hồng Lạc, Chiến sĩ VNCH , 58 ngàn Chiến Sĩ Hoa Kỳ, và Đồng Minh, cùng Dân Quân Cán Chính VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến chống VC xâm lược, bảo vệ tự do và lãnh thổ cho dân tộc VN.

Ông Huỳnh Phong là người cộng tác đắc lực của Ông Thomas Nguyễn vậy mà còn không chịu nổi hành động làm lợi cho VC của Ông Thomas Nguyễn mà phải thốt ra ;” Phải chăng người đề nghị ( người viết chú thích, Ông Huỳnh Phong ám chỉ người đề nghị là Ông Thomas Nguyễn) muốn dẫn dắt từ xác định minh bạch đến vô định mập mờ? Để làm gì? (hết trích) nghĩa là thay vì tưởng nhớ đến công lao dựng nước và giữ nước của tiền nhân thì ngược lại, Ông Thomas Nguyễn và nhóm khoa bảng của Trung Tâm vô Văn Hóa làm tổn thương đến vong linh công đức của tiền nhân.

PHÚT MẶC NIỆM là một Nghi Lễ Quốc Gia .Hiện tại, không một cá nhân nào, một nhóm nào hay một tổ chức nào lại có quyền muốn thay đổi nội dung lúc nào thì đổi . Không ai có quyền thêm bớt, dù chỉ là một câu, hay chỉ là một chữ, trong các nghi thức Quốc Gia nhất là khi ĐẤT NƯỚC còn nằm trong tay của bọn VC buôn dân bán nước. Chỉ khi nào quang phục được Quê Hương, lúc đó có Chánh Phủ, Quốc Hội, Tư Pháp, mới có đủ tư cách Đại Diện Quốc dân Đồng bào  họp bàn, biểu quyết thành Luật, Tổng Thống ban hành mới  hợp pháp mà thôi .

Vậy mà, mang danh nghĩa là Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ thì tại sao Ông LS dỏm Ngô văn Tiệp và Ông Thomas Nguyễn lại cố tình chủ trương sửa đổi nội dung “phút mặc niệm” . Nay lại đến Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt cố tình bôi nhọ lá cờ vàng ba sọc đỏ mà NVTNCS ở Hải ngoại không những tôn trọng mà còn dạy con cháu không bao giờ quên lá cờ  Việt Nam.
Kính thưa Quý Linh mục Ðồng Minh Quang, Phan Quang Cường, Hoàng Nam, Thượng tọa Thích Ðức Tuấn, Ni cô Tiến Liên, cư sĩ Vương Học Thiêm các tu sĩ cùng đại diện các hội đoàn, các nhân sĩ, thương gia và giới truyền thông tại San Jose nghĩ sao về hành động bôi nhọ là cờ VNCH như vậy ?

Kính Xin Quí Vị cho biết việc bôi bẩn  cờ Việt Nam đó là chủ trương của Tổ Chức nào ? Quí Linh mục, Quý Sư, Quý Ni…có nghĩ rằng Ban Tổ chức nói một đàng làm một nẻo hay không? Việc làm của Ban tổ chức chẳng khác nào như “treo đầu dê bán thịt chó” phải không?

Quả đúng như vậy, Ban Tổ Chức nói là “bảo tồn” Lịch sử văn hóa của người Việt Hải ngoại mà lại hành động làm nhục Quốc Thể  đến như vậy …..hay sao? Phải chăng đây là hành động phản bội lý tưởng của NVTNCS ở hải ngoại rồi sao? Nếu đúng, không lẽ, Quí Linh Mục, Quý Sư,  Quí Ni…..đã quên bài “nỗi nhục mất nước” mà dân tộc VN hiện đang phải gánh chịu bởi do sai lầm của một số trí thức, một số tu sĩ, một số Quân dân, Cán chính miền Nam khi nắm “vận mệnh đất nước” đã không sáng suốt, đầu óc u mê, nặng tính bè phái nên đã dâng miền Nam thân yêu cho bọn cầm quyền VC miền Bắc. Hiện nay, đất Nước đang lâm nguy, nguy cơ mất nước gần kề, rất có thể Việt Nam sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai đó đa !

Thưa Quí Linh mục, Quí Sư, Quí Ni….. Con không nói thì Quí Linh Muc, Quí Sư, Quí Ni.. là những vị lãnh đạo, học cao hiểu rộng thừa biết tham vọng muôn đời của bọn cầm quyền Trung Quốc là chiếm cho bằng được Việt Nam, vì thế, chúng muốn xóa bỏ tận gốc rể văn hóa Việt Nam để người Việt Nam không còn nhận ra cội nguồn, để các thế hệ sau này  không còn nhận ra mình là người Việt Nam nữa ..

Quí Linh mục, Quí Sư, Quí Ni….hãy  nhìn nét đẹp “văn hóa Việt Nam” càng ngày càng bị bọn mất gốc làm mai một, chùa chiền sau 1975 mất đi nét văn hóa đặc thù của Việt Nam mà tất cả công trình kiến trúc đều theo lối kiến trúc của Tàu (?). Điều này chứng tỏ, rõ ràng là Trung Quốc đã và đang  “đồng hóa”  văn hóa Việt Nam của chúng ta rồi đấy !.

Thật là quá thâm độc, phải không Quí Linh Mục, Quí Sư, Quí Ni..và Quí Hội đoàn ở hải  ngoại..? Thưa,  nhận xét như vậy có đúng không?

 

2.CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ

Câu nói mỉa mai của người đời “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ” xem vậy mà nghe ra thật là thấm thía lắm đó đa! Có lẽ, nhân dân trong và ngoài nước chưa quên Cuốn phim “1000 năm Thăng Long (hay Vua Lý Công Uẩn dời Đô về Thăng Long ) do đạo diễn Tàu hướng dẫn diễn xuất. Diễn viên chính thủ vai Vua Lý Công Uẩn là người Việt Nam, trang phục không khác gì các vua Tàu. Các diễn viên phụ hầu như toàn là người Tàu lại quay trên phim trường củaTàu, là  mối lo âu, nỗi ám ảnh kinh hoàng dài dài cho Dân tộc VN ta sau này.

Ước mơ ngàn năm một thuở của bọn Trung Quốc, nay  được tên Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ bán nước đã vô tâm “dâng” cho Trung Quốc chẳng khác nào như Văn kiện mà Tên Thủ Tướng VC Phạm văn Đồng ký dâng hai  đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Quốc trước đây !.Rồi …50 năm sau, 100 năm sau, thậm chí 1000 năm sau, nếu Trung Quốc đem cuốn phim “1000 năm Thăng Long” trình làng, làm bằng chứng vua chúa Viêt Nam, đất nước Việt Nam  là của Tàu không cần tranh cải như hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa thì làm sao mà các thế hệ cháu chắt của chúng ta tỏ tường hư thực. Quí vị Linh Mục, Quí Sư, Quí Ni không bao giờ đội mồ sống dậy để nói cho các thế hê cháu chắt đó là tài liếu do tên Thủ Tướng và bè lũ bán nước ngụy tạo dâng đất nước cho cho bọn Trung Quốc.

Không nói thì Quí Linh muc, Quí Sư , Quí Ni cũng thừa biết , VC có trăm mưu ngàn kế lại thừa tiền lắm bạc chúng thừa khả năng cho tay sai gây rối người Việt ở Hải ngoại, xuyên tạc lịch sử để dễ bề chạy tội “bán nước”. Ở hải ngọai, nói chung và tại San Jose nói riêng, môt số người vô ý thức đang quậy phá làm xáo trộn nếp sống an bình của Đồng hương cũng như gây chia rẽ trong Cộng Đồng trong nhiều năm qua .

Trong bối cảnh VÀNG THAU LẪN LỘN NÀY ! KHÔNG BIẾT TIN AI, mỗi khi hành động, Kính mong Quí Vị cần phải cân nhắc, phải trái, thiệt hơn, không nên để bọn xấu lợi dụng. Không nên vội tin lời nói của họ mà nên căn cứ vào hành động của họ xem có đi đôi với lời nói của họ hay không !. Do đó, hơn bao giờ, chúng ta cần phải thận trọng tránh những cạm bẫy mà họ giăng khắp mọi nơi. Nếu không, chúng ta vô tình mắc bẫy.

Chúng ta là nhưng kẻ thua trận, không phải chỉ có cuốn phim “VN Ten Thousand days war” bôi bác mà con rất nhiều phim ảnh và nhũng tác phẩm khác nữa. Để phản bác lại, Linh Mục Minh Quang kêu gọi đồng hương tích cực yểm tài chánh để thực hiện cuốn phim ““Viet Story – Câu chuyện di cư của người Việt” do hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa người Mỹ gốc Việt thực hiện hầu mang lại chính nghĩa cho nhân dân miền Nam VN.

Thưa Linh Mục, Quí sư, Quí Ni, làn sóng Di Cư 1954, di tản ,vượt biên sau 1975, đã đi vào lịch sử, cả thế giới đã công nhận chính nghĩa của nhân dân Miền Nam. (nhưng quá muộn màng)

Tướng Westmoreland xin lỗi cựu quân nhân Quân Lực VNCH : “Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.”

“Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn.”
(On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.)

Đã có chính nghĩa rồi! thì hà tất gì mà Linh Mục bận tâm kêu gọi đồng hương đóng góp đến $ 250,000 để kẻ gian hưởng lợi ! Nếu như mà Linh Mục kêu gọi đồng hương đóng góp để chính Linh Mục Minh Quang  thực hiện còn có thể chấp nhận được . Đằng này, Linh Mục lại kêu gọi đồng hương đóng góp tiền cho Bà Triều Giang (Nancy Bùi ) người hiện đang làm ăn lớn với VC thì chẳng khác nào “giao trứng cho ác” hay không?

Thưa Linh Muc, muốn cho giới trẻ hải ngoại hiểu rõ Lịch sử hơn về chiến tranh VN  không gì hửu hiệu hơn là chính Quí Linh Muc , Quí Sư , Quí Ni hãy hướng dẫn giới trẻ hải ngoại biết vì sao họ hiện diện ở hải ngoại. Tai sao, cha anh của họ phải vượt biển tìm TỰ DO. Ngoài ra, Con nghĩ, chính cha mẹ của giới trẻ hải ngoại là những nhân chứng sống sẽ giúp  họ hiểu rõ Lich sư VN hơn.

Thưa Linh mục, thiết nghĩ con số $ 250,000 mà Linh Mục kêu gọi đồng hương đóng  góp sẽ vô túi riêng của nhóm Vịt Học và Bà Thương Gia Triều Giang( Nancy Bùi) chia chác với nhau thôi! Đó chỉ là cái bẫy, mục địch đạt được cuốn phim là phần lợi phải nghiêng về cho VC mà thôi! Vấn đề tiền bạc không thành vấn đề với bọn cầm quyền VC là vì rằng chỉ nội hành động bôi nhọ LÁ CỜ LINH THIÊNG CỦA Chính Thể VNCH của Bà Triều Giang cũng đủ để VC trao bằng chiến sĩ gái anh hùng cho Bà Triều Giang rồi. và VC sẽ trả công hậu cho Bà Triều Giang gấp bội.

Thưa Linh Mục, có khi nào Linh Mục nghĩ rằng khi một người thực hiện một chương trình văn nghệ hay một tác phẩm mà VC cảm thấy bất lợi, nếu người đó về VN, có yên với VC hay không? Huống hồ là Bà Triều Giang lại là môt thương gia có cơ sở làm ăn lớn ở Viêt Nam mà VC lại để cho Bà làm phim tô cáo tội ác của VC trước thế giới được hay không? Quí Linh mục, Quí Sư , Quí Ni nghĩ xem có hợp lý không?
3.KÍNH ĐỀ NGHỊ.
Trước khi Bà Triều Giang (Nancy Bui) khởi sự cho quay cuốn phim ” Viet Story”  “Kinh xin Linh Mục Minh Quang,  vì danh dự của Người Việt hải ngoại, nhín chút thì giờ đọc kỹ bản thảo của truyện phim, chứ đừng để tình trang “đầu Ngô mình Sở”, Vua Ta lại trang phục vua TÀU, khó coi lắm đó Linh mục ạ ! Ngoài ra , nếu Bà Triều Giang vì lý do gì mà không thể thực hiện thì cũng xin đề nghị Linh Mục nhắc nhở Bà ta đem toàn bộ số tiền mà Linh Mục hô hào quyên góp tặng cho một Cơ Quan  từ thiện như RED CROSS hoặc thương phế binh, Cô Nhi, Quả Phụ VNCH, chứ đừng bỏ túi chia nhau .

Thưa Quí Linh Mục, Quí Sư, Quí Ni..còn nhớ câu thơ ” THÀ MẤT LÒNG ANH ĐẶNG BỤNG CHỒNG ” của Tôn thọ Tường thổ lộ tâm tình nếu vừa lòng anh ( Phan văn Trị) thì chồng (Pháp) “khử” ngay. Thôi “thà mất lòng anh đặng bụng chồng” . Bà Nancy Bui, Triều Giang cũng không ngoại lệ, không thể nào dựng một cuốn phim “Việt Story” vạch trần tội ác của chế độ VC mà chúng để yên cho Bà về làm ăn buôn bán với họ được ! Đó là điều hoang tưởng  không thể nào tin được !

Ngưòi ta nói “Những ai tiếp tay với  Bà Nancy Buì ,Triều Giang trong các buổi gây quĩ vô tình hay hữu ý đã có ý làm lợi cho bọn Việt gian cộng sản.” Quí Linh mục, Quí Sư , Quí Ni nghĩ sao?
Phúc Lâm

Advertisements
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s