Nguyễn Tấn Cứ – Quà tặng đồng chí nước to

Nếu là bom tôi sẽ làm phao trôi không bao giờ do
dự
Tôi sẽ làm như ngư lôi  cắm thẳng vào mặt
của kẻ thù
Tôi sẽ dính chặt như neo
vào những con tàu đen
của người anh em Đại hán
Tôi sẽ kích hoạt cơn đau và nỗ bùng lên
Ôi nỗi buồn nhược tiểu
Tôi sẽ chìm sâu như một nghìn năm xưa
Cọc đã đánh đắm thuyền rồi

Nếu là cơn giận tôi sẽ không kìm lại đâu
Khi phía đông của Đất Nước tôi đang dậy
sóng
Khi mà sự bạo ngược đang mỗi ngày một thêm
bạo ngược
Khi mà sự trơ tráo đang mỗi ngày càng nhiều
thêm trơ tráo
Khi mà sự nham nhở đang mổi ngày lại càng dày
thêm nham nhở
Chúng ngang nhiên lột trần Đất Nước tôi
Chúng hùng hổ chiếm dụng thọc sâu hảm hiếp
Người đàn bà của Tổ Quốc tôi
Chúng Không thèm nhìn một ai
Đang ngày đêm súng đạn
Đang vây khốn nhân dân tôi
Bằng những ngụy trá gian ngoa mười sáu chữ
vàng

Nếu là cơn điên tôi sẽ cháy lên thiêu ngay tàu
giặc
Ngay trên mặt biển nầy thành tro và tôi cũng như
thế
Tôi cũng thành tro nhưng không bao giờ trôi giạt
Không bao giờ lìa xa những vết thương lãnh hải
Đất Nước mình

Nếu là súng tôi sẽ lên nòng và sẵn sàng nhã
đạn
Tôi sẽ là những cơn mưa như điên
bắn thẳng vào đồng chí kẻ thù
Có kẻ đã là kẻ thù một nghìn năm
Một trăm năm
và bao nhiêu năm rồi kháng chiến
Có kẻ là bạn
Bạn của bạn tôi
kẻ thù của kẻ thù tôi
Và ngay cả chính tôi người anh em
Tôi thù tôi tôi thương tôi hơn ai tất cả
Tôi như một con sen đang vong nô ngay trên chính
Đất nước của mình

Tôi khinh bỉ tôi
Tôi hèn mọn tôi
Tôi nhỏ bé tôi
Ôi
Đồng chí Trung hoa của tôi
Đồng chí Quốc tế của tôi bài ca vô sản
Đồng chí người tình đời đời kiếp kiếp
của tôi
Tôi khinh bỉ tôi như người đàn bà tự bán thân
mình khinh bỉ
Như người đàn bà đã bao nhiêu năm rồi
Lau giày cho những gã đàn ông Đại Hán
Như người đàn bà bao nhiêu năm rồi
làm tình nhân cho những gã đàn ông hàng xóm
Người Đồng Chí anh em của tôi trong giấc ngủ
đại đồng

Nếu là Con người tôi sẽ lìa xa hoàn lương và
trở lại
Với Đất Nước tôi nghin năm rồi không bao giờ
cúi mặt
Tôi sẽ vuốt cọc nhọn ngư lôi
Cắm xuống biển đông thành Bạch Đằng Giang
thủa trước
Tôi sẽ nỗ tung cái chủ nghĩa hư vô bá quyền
nước lớn
Tôi sẽ chìm sâu cùng giấc mơ anh em đang ngày
đêm nở hoa bội phản
Tôi sẽ là Người Việt Nam
Không bao giờ thôi quật khởi
Tôi sẽ đánh tan Tàu giặc xâm lăng
Ngay trên chính Quê hương Tổ quốc Biển Đảo
của mình.

Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s