Đảng và Chính Phủ oánh nhau

Đảng theo Tàu, Chính Phủ theo bọn độc tài lợi ích nhóm. Nhân dân ta một cổ hai tròng. Tròng nào cũng khốn nạn cả.
Chính phủ thì cướp đất mọi nơi, độc quyền, lũng đoạn giá cả thị trường…
Đảng bán tài nguyên, chủ quyền, rước ngoại bang vào xâu xé nhân dân ta dưới mọi hình thức kinh doanh, sản xuất, chữa bệnh, khai thác…
Lúc quân Tàu xâm chiếm biển của ta, Chính Phủ cười nhạt mặc mẹ cho Đảng mất uy tín với nhân dân. Vì Đảng với Tàu là anh em. Giờ Tàu nó chiếm biển đảo thì Đảng ê mặt với nhân dân. Chính phủ cứ lờ lớ lơ kiếm chác. Thỉnh thoảng Chính Phủ ra vẻ được việc bắt mấy thằng vu là phản động để giữ chế độ (mà Đảng và Chính Phủ chung một bà mẹ là chế độ) làm hài lòng Đảng. Chính phủ vẽ lên bao thế lực thù địch khiến bao người bị bắt oan, làm vật tế thần cho Chính Phủ lập công với Đảng. Thậm chí Chính Phủ cấp dưới và Đảng cấp dưới suốt ngày say mê đi tìm tòi, vạch cỏ để tìm phản động hay thế lực thù địch làm mục đích chung sống đi cùng đường với nhau.
Giờ Tàu nó chính thức chiếm biển đảo Việt Nam. Đảng muối mặt với nhân dân vì chuyện anh em với bọn cướp nước. Nhìn sang Chính Phủ đéo giúp được gì, lại nhẩn nha thằng nào thằng nấy tích cóp tính chuyện cao chạy xa bay. Làm gì mà Đảng không tức. Bố mày mang tiếng còn mày được miếng.
Thế là Đảng rút dao xiên cho Chính Phủ mấy nhát, lòi ra một lũ cơ hội, béo núc. Thằng nào thằng nấy giàu ngất ngưởng toàn ngồi trên núi tiền. Dân nghèo hả dạ, uy tín Đảng lại lên. Thôi thì chuyện biển đảo còn xa, bàn đến lại là vi phạm quan hệ, chia rẽ khối đoàn kết CNXH. Giờ có mấy thằng tham nhũng bị đâm, thế là cũng hài lòng rồi. Đời có khi nào được hả dạ thế này đâu.?
 Dũng Bựa cầm đầu Chính Phủ giở đòn hèn nâng giá điện, xăng và các mặt hàng thiết yếu. Ngầm phá hoại tiền tệ để chứng khoán giảm sút, tiền mất giá, lạm phát để dân bất bình. Lại còn bắn tin là EVN nợ còn nhiều hơn gấp mấy Vinasin. Ý là giờ mà Chính Phủ làm sao thì loạn, Trạng chết Chúa cũng băng hà. Như thế là hèn, không có đòn nào đánh lại Đảng. Quay ra ép dân để dân oán chế độ (mẹ chung của cả hai).
Không ưa Đảng, nhưng Chính Phủ loại Dũng Bựa cầm đầu rõ ràng chỉ lấy dân làm vật kiếm chác, lúc chiến sự lại mang dân đen ra làm thí nghiệm.
Advertisements
This entry was posted in Tản mạn. Bookmark the permalink.

One Response to Đảng và Chính Phủ oánh nhau

  1. bo thang dung says:

    qua hay ! thankou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s