Trường Sơn – Chặt đầu mấy thằng “ngụy” xuống mới cho chúng hòa giải hòa hợp với “ta” !

Việt Cộng kêu gọi “Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc” mong xóa bỏ hận thù của khối dân tộc quốc gia VNCH đối với chính quyền của chúng, thế nhưng chúng đang làm gì để chứng minh rằng chúng thật lòng ?

Một số trí thức đui mù hải ngoại vẫn phụ họa với chúng kêu gọi người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản bỏ thù xưa để trở về cọng tác với lũ bán nước Việt Cọng, thiển nghĩ rằng bọn trí thức này chỉ là một bọn ngu hoặc là một lũ tay sai của Việt Cọng mà thôi, vì thực tế chứng minh rằng bọn VC “không bao giờ” muốn hòa giải hòa hợp dân tộc cả mà chúng chỉ muốn lợi dụng sự ngây thơ của những người yêu nước để phục vụ làm lợi cho chúng mà thôi.

Một ví dụ trước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng để chứng minh cho sự xảo trá này của Việt Cọng là trụ bia trong hình dưới đây do Việt Nam Cọng Hoà xây dựng trên đảo Song Tứ Tây thuộc quần đảo Trường Sa chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên hòn đảo này.

Thằng Việt Cọng vì đã bán đúng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cọng từ lâu cho nên không có một bằng chứng nào để chứng minh chúng đang bảo vệ biển đảo và dất nước Việt. May cho chúng là chúng đã tìm thấy một chứng tích lịch sử do Việt Nam Cọng Hòa để lại giúp chúng có bằng cớ để hô hào với thế giới rằng Việt Nam có chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là trụ bia do chính quyền VNCH của tổng thống Ngô Đình Diệm lập ra vào năm 1958 trên đảo Song Tứ Tây. Thế nhưng chúng đã làm gì với trụ bia này ? Chỉ một việc xử dụng một chứng tích lịch sử về “chủ quyền của đảo Song Tứ Tây” trong quần đảo Trường Sa mà chúng cũng chặt mất cái đầu của trụ bia này  vì  có chút dính dáng đến chính quyền VNCH, khiến xóa bỏ hẳn giá trị lịch sử của nó, thì thử hỏi khi chúng xử dụng một nhân vật yêu nước có nguồn gốc VNCH thì chúng sẽ đối xử như thế nào ? Cái tấm bia đá vô tri không mưu mô, không gây hại mà chúng còn chặt đầu …. thì huống gì cái đầu đầy tư tưởng yêu tự do, yêu công lý của những người cựu quân dân cán chính của VNCH, những người mang tư tưởng yêu mến chế độ miền Nam xưa ?

Yêu cầu TQ hủy quyết định lập 'thành phố Tam Sa'

Quý vị hãy nhìn rõ hai tấm hình bên trên thì thấy rõ tấm lòng hẹp hòi và ngoan cố của bọn Việt Cọng ra sao ! Một trụ bia đầy giá trị lịch sử như thế mà chúng cũng chẳng nể nang, chặt đầu để chỉ xử dụng phần còn lại có lợi ích cho chúng mà thôi thì khẳng định rằng chúng sẽ chặt đầu tất cả những kẻ chiêu hàng với chúng qua chính sách “hòa hợp hòa giải” để chỉ còn lại phần hạ thể dễ dàng cho chúng sai khiến và xử dụng.

Hởi bọn trí thức ngu kia, cứ nghe theo bọn Việt Cọng về chiêu hàng với chúng để rồi các người chỉ còn có hai con đường chọn lựa: một là làm thân con chó chạy theo ăn cứt của chúng, hai là đưa cổ cho chúng chặt để chỉ còn lại hạ thể vô tri cho chúng sai khiến mà thôi !!

Trường Sơn

Advertisements
This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s