Bút Xuân Trần Đình Ngọc – Tổ tiên ta không hèn

 
Người VN xấu xí, người VN hèn hạ bắt nguồn từ đâu?
Người Việt Nam xưa kia không hèn hạ
Tổ tiên hèn? Ta không có ngày nay
Không khuất phục dù Tàu, Nhật hay Tây
Tổ tiên ta đã muôn đời anh dũng
Dòng giống bạn, dòng giống tôi, giống “khủng”
Không trọng tiền tài, mà Nhân Nghĩa đề cao
Bốn ngàn năm ta có triệu anh hào
Vào sinh ra tử, quyết vì dân chiến đấu
Người miền Nam, 21 năm, đau đáu
Diệt Cộng thù, và quyết phải tiến lên
Singapore, Mã, Thái…ta vẫn trên
LaĐàlạt, xe hơi ta chế tạo…

Hăm mốt năm nền giáo dục đào tạo

Nhiều Giáo sư, Kỹ thuật với Chuyên viên
Nếu giặc Hồ không đánh phá mỗi đêm
Thì miền Nam: người dân tràn hạnh phúc!
Tôi vẫn nhớ những mùa Xuân, Tết ấm
Đoàn học sinh nam nữ, ăn mặc chỉnh tề
Trước bàn thờ Tổ Quốc rất uy nghi
Có Quốc Tổ Hùng Vương về chứng giám
Những  chiến sĩ, cổ vòng hoa chiến thắng
Đoàn nữ sinh duyên dáng vừa tặng các anh
Dân với quân như cá nước, mộng lành
Đời thật tuyệt nếu Cộng không quậy phá!
67 năm, Cộng Hồ gieo tai họa
Lấy Mác-Lê làm nòng cốt dạy người
Gian dối, lừa gạt, tàn sát không thôi
“Giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ” *
Bỏ hết kỷ cương, dày đạp đạo lý
Con đấu cha và vợ lại tố chồng
Muôn đắng cay, đểu cáng dưới ngọn cờ hồng
Chỉ biết đảng, nước non đành bỏ cả
Từ Mẫu giáo chỉ học toàn điều ác
Sử Việt Nam vứt thùng rác, phân heo
Dạy trẻ con: chỉ bác đảng, chớ eo sèo
Cắt hộ khẩu là cả nhà khốn đốn
Người Việt từ đó: lương tâm bỏ trốn
Kiếm miếng ăn, làm nô lệ đảng ta
Không còn phân biệt, tốt xấu, chính tà
Chỉ nghĩ đến làm tiền và hưởng thụ…
Gái làm đĩ bởi thất nghiệp, nghe dụ
Trai lao nô đi làm mướn khắp nơi
Chia tiền lương với cán bộ: ông trời
Công an trị, xiết dân như súc vật!
Người Việt ta thực không hèn – Nói thật!
Hèn kể từ giặc Cộng cướp giang san
Chỉ duy một con đường cứu Việt Nam
Là giải thể chế độ Hồ sắt máu!
Điều nhân dân cả ngàn năm đau đáu
Là viết nên Hiến pháp mới: Nhân quyền
Dân chủ, Tự Do, lấy lại các miền
Việt Cộng đã bán cho giặc Tàu phương Bắc!
Người Việt ta thông minh, hành động chính xác
Lẽ nào ta chịu nô lệ giặc Tàu?
4000 năm, ta thuộc sử lầu lầu
Ta há để tổ tiên ta xấu hổ?
Nhà Văn Bút Xuân Trần Đình Ngọc 

*Thơ của thằng Đại Việt gian CS bán nước Tố Hữu

Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s