Trần Bì – Chỉnh và đốn

Ải Nam Quan để mất 
Hoàng Sa nay chẳng còn, 
Tội này ai chỉnh nhỉ 
Phỉnh chi hoài mấy con? 
*
Tám chục năm có lẻ
Còn bé nhỏ chi đâu,
Sao mỗi ngày mỗi tệ
Khiến muôn dân chán phèo!
Suốt đời lo chỉnh đốn
Càng chỉnh càng đốn thêm,
“Con cháu các cụ cả”
Chỉnh dân, đâu chỉnh quyền.
Chỉnh đứa ngoài ê kíp
Đốn mấy thằng trái kênh,
Chỉnh vài đứa ít lễ
Đốn mấy thằng tay không.
Cái cần đốn lại chỉnh
Cần chỉnh lại đốn luôn,
Cứ mượn gió làm bão
Hạ nhau cho đỡ buồn.
Tội có thằng chết chịu
Nếu cần đổ khách quan,
Cùng trong nội bộ cả
Phép vua thua lệ làng.
Con chó có chê cứt
Cộng sản mới chê quyền,
Chỉnh chi cho mỏi mệt
Tai này bõ thối thêm!
Ải Nam Quan để mất
Hoàng Sa nay chẳng còn,
Tội này ai chỉnh nhỉ
Phỉnh chi hoài mấy con?
Sài Gòn 26/2/2012
Advertisements
This entry was posted in Văn Nghệ đấu tranh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s