Giới thiệu

  MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG
               MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG

             Kính quý độc giả.

Chúng tôi tạm ngưng post bài mới trên trang này. Để truy cập bài mới xin vui lòng vào trang TIẾNG GỌI CÔNG DÂN tại địa chỉ : http://tienggoicongdan.com/

                                          

Biệt Động Quân Đoàn Trọng Hiếu xin kính chào quý đồng hương và quý chiến hữu.

Blog Giành Lại Quê Hương Việt Nam là nơi sưu tầm các bài bình luận, các bài viết có giá trị trong và ngoài nước, các tin tức thời sự quan trọng liên quan đến công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ Việt cộng của toàn dân . Chúng tôi ước mong được cùng đồng hành với Dân Tộc trong công cuộc đấu tranh chung cho một Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền – Không Cộng Sản.

Blog GLQHVN  mong ước đón nhận những bài viết, những ý kiến đóng góp xây dựng để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý đồng hương và quý chiến hữu mỗi ngày một hữu hiệu hơn.

Địa chỉ liện lạc : kbc3506@yahoo.com

Image

 

                                      ****************************************
                                     TIN TỨC CẢI TÁNG 61 TỬ SĨ BĐQ TẠI AN LỘC BÌNH LONG

Kính thưa đồng  bào và chiến hữu

Cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, LĐ 3 BĐQ chúng tôi tham chiến từ ngày 06-4-72 đến ngày 05-7-72. Tại đây chúng tôi có lập một nghiã trang an táng khoảng 80 anh em hy sinh, đây chỉ là một phần vì một số vì tình hình đã phải chôn tại nơi giao tranh hoặc chôn tập thể sau bệnh viện tiểu khu, hoặc một số được đưa về NTQĐBH khi những ngày đầu trực thăng còn đáp xuống được.

Khoảng cuối những năm 90 một số gia đình đã lên để mang về cải táng, đến năm 2007 thì Nghiã Trang này bị giải toả và bốc lên bỏ vào trong các quách bằng sứ đem đến đặt trong một căn nhà nhỏ ngoài bià rừng bên cạnh một nghiã trang cuả xã.

Nay 61 anh em cuả chúng tôi đã được an nghỉ lại tại mảnh đất Bình Long, nơi mà các anh đã anh dũng hy sinh bảo vệ năm xưa.

Thay mặt cho những anh em LĐ3BĐQ, chúng tôi chân thành cám ơn những người bạn giàu lòng nhân hậu, những ông Tobia cuả thời đại hôm nay đã vì tình đồng lọai đã  hy sinh thời gian công sức và tiền của giúp chúng tôi làm tròn trách nhiêm với đồng đội.

Hiện chúng tôi đã liên lạc được với ba gia đình thân nhân tử sĩ, và dự trù tháng 3/2013 sẽ mang hài cốt của thân nhân mình về quê quán. Chúng tôi kính mong quý cơ quan truyền thông giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi tin tức này để việc tìm kiếm thân nhân của các tử sĩ hiệu quả hơn.

Mọi chi tiết xin liên lạc Đoàn Trọng Hiếu (505) 990-3476 hoặc (505) 918-7120

Đoàn Trọng Hiếu 4/52BĐQ

                     DANH SÁCH 61 TƯ SĨ BIÊT ĐỘNG QUÂN TẠI AN LỘC BÌNH LONG
Họ và Tên Số Quân Đơn Vị Ngày Tử Trận
1 TS Nguyễn Ph        An              51/107….     ĐĐ4 TĐ52BĐQ    11/5/1972
2 B1 Nguyễn tuấn Anh         71/128548  TĐ31BĐQ  25/05/1972
3 Trần trọng  Nhân               68/104289 BĐQ  15/04/1972
4 B2 Đặng văn An                  69/149840        TĐ31BĐQ 13/06/1972
5 B1 Trần văn Ba                  71/383565 TĐ36BĐQ 11/6/1972
6 B1 Nguyễn văn Cảnh              74/105691         TĐ31BĐQ  18/06/1972
7 Điểu Cao                                                          TĐ74BĐQ  7/1972
8 TS1 Nguyễn Chuyên            73/217507     ĐĐ1 TĐ36BĐQ  15/04/1972
9 B2 Chu văn Cường             74/114054         TĐ31BĐQ  27/05/1972
10 TH S Lê văn cường               64/125135  ĐĐ4 TĐ52BĐQ 16/05/1972
11 HS Nguyễn văn Đang                           ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/5/1972
12 TS Nguyễn văn Đông        71/103521 TĐ36BĐQ 7/5/1972
13 B2 Trịnh Dũng                      73/108848   BCH TĐ52BĐQ  11/5/1972
14 HS Nguyễn văn Được          69/125616       TĐ36BĐQ 10/5/1972
15 HS Dương xú Há                62/179159        TĐ36BĐQ 11/6/1972
16 HS1 Lê ninh Hải                   64/189822            TĐ36BĐQ 3/7/1972
17 HS Đỗ văn hai                      72/102446     BCH TĐ52BĐQ 7/6/1972
18 ĐU Lê văn Hiếu              65/145324      ĐĐ1TD52BĐQ  13/05/1972
19 HS1 Nguyễn văn Hoài         66/400108     BCH TĐ52BĐQ  1606/1972
20 B2 Trần Hoài                         74/109370   ĐĐ3 TĐ52BĐQ  8/5/1972
21 Nguyễn văn Hưởng            73/123516   ĐĐ2 TĐ52BĐQ     2/5/1972
22 B1 Trần đức Lân                  61/578478          TĐ36BĐQ 5/5/1972
23 B2 Nguyễn Bá Long               72/147048             TĐ31BĐQ  11/6/1972
24 B2 Hà văn Lượng                                          TĐ36BĐQ  11/6/1972
25 B2 Hồ văn Mão                  69/106734 TĐ36BĐQ 10/5/1972
26 B1 Nguyễn văn Nam         74/112571     ĐĐ2 TĐ52BĐQ  11/7/1972
27 Phan văn Nam                         63/122313             TĐ36BĐQ 11/5/1972
28 TR U Tr  Đình Phúc             69/209955         TĐ52BĐQ  19/05/1972
29 HS1                 Phương             74/521330     TĐ52BĐQ    11/5/1972
30 B2 Nguyễn văn Quang       71/126277           TĐ36BĐQ 7/6/1972
31 HS1 Nguyễn văn Sơn        66/151819 TĐ36BĐQ 14/05/1972
32 B1 Nguyễn văn Sơn          66/128548 TĐ36BĐQ  20/05/1972
33 HS Phạm Hắt Sơn               69/124285   ĐĐ2 TD52BĐQ 23/05/1972
34 HS1 Đinh văn Song              70/109172  ĐĐ2 TĐ36BĐQ  15/06/1972
35 B2 Kiều văn Tách                 73/111521           TĐ36BĐQ  17/05/1972
36 TH T Nguyễn Minh Tâm    63/111171    ĐĐ1 TĐ36BĐQ  15/04/1972
37 HS1 Hồ văn Tám              ĐĐ1 TĐ52BĐQ  8/6/1972
38 B2 Đỗ ngọc Tâm                  72/149960       TĐ31BĐQ   22/05/1972
39 B1 Lê Thạch                            72/204083       TĐ31BĐQ     27/05/1972
40 HS Nguyễn văn Thanh            69/108099   ĐĐ3 TĐ52BĐQ  22/05/1972
41 HS Lê văn Thọ                       73/111046        TĐ31BĐQ   14/05/1972
42 HS Nguyễn văn Thơm         72/105570           TĐ36BĐQ   13/06/1972
43 HS1 Trần văn Thuỷ                69/156326             Đ36BĐQ  12/5/1972
44 HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi)                ĐĐ3 TĐ52BĐQ  13/05/1972
45 Đỗ Ngọc Tiến                   74/189540  ĐĐ3 TĐ52BĐQ 12/5/1972
46 B2 Trần văn Tính               72/112416 TĐ36BĐQ 3/5/1972
47 B1 Đinh Bá Tòng               63/108883        TĐ36BĐQ  21/06/1972
48 TS Nguyễn văn Trường    TĐ52BĐQ  8/6/1972
49 B1 Trần văn Tuy                73/114120    TĐ36BDQ  13/06/1972
50 B2 Phạm Văn                         73/225395    ĐĐ4 TĐ52BĐQ  14/05/1972
51 Vô danh                                                                Nhảy Dù  7/1972
10 hài cốt vô danh
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Giới thiệu

 1. diệt cộng says:

  xin cho biết ! có phải bloge KBC này là cũa Việt Gian Nguyễn phương Hùng không????.nếu phải thì chúng tôi yêu cầu nguyễn phương hùng hãy dẹp và chấm dứt ngay hành động tráo trở lợi dụng danh nghĩa KBC nơi nguồn gốc xuất thân tập thể chiến sỉ QLVNCH chân chính chống lại bạo quyền sắc máu Cộng sản bảo vệ quê hương . Việt Gian nguyễn phương hùng không được ẩn náu hay tự khoát lên cá nhân mình tấm Khiêng hộ mạng KBC đã phá Cộng đồng Người Việt tị nạn cộng sản để phục vụ cho đảng ác Thú csvn , truyền thống KBC + Biệt Động Quân nói chung chắc chắn không có Việt Gian phản phúc Nguyễn phương hùng trong hàng ngũ..

 2. Kính thưa ông “diệt cộng” đây là blog Giành Lại Quê Hương Việt Nam do chúng tôi là BĐQ Đoàn Trọng Hiếu phụ trách, và điạ chỉ email là kbc3506@yahoo.com . Cũng nên nói thêm để ông rõ tôi là người lên tiếng kêu gọi khai trừ NPH ra khỏi mọi sinh hoạt của BĐQ.Chân thành cám ơn sự đề cao cảnh giác cuả ông, điều này nói lên tinh thần chống cộng quyết liệt rất đáng trân trọng cuả ông.
  Đoàn Trọng Hiếu

 3. “Ông Biệt Động Quân Đoàn Trọng Hiếu, xứ bộ trưởng MT/VT tại tiểu bang New Mexico là một sĩ quan khoá đàn em 4/68 trường Bộ Binh Thủ Đức ra trường về phục vụ cùng một binh chủng, cùng một tiểu đoàn với người viết (Tiểu Đoàn 52 BĐQ, tiểu đoàn phụ trách khu 32 chiến thuật và là Lực Lượng Tổng Trừ Bị cuả Quân Đoàn 3, thuộc khu vự Sư Đoàn 18 BB) là người đầu tiên mở màn chiến dịch “khai trừ” nhà báo Nguyễn Phương Hùng bằng một e-mail trong e-groups Biệt Động Quân. Sau đó, là kẻ thù bất cộng đái thiên là ông Nguyễn Minh Chánh mà Chánh không Minh có lần suýt bị hành hung tại nhà hàng Paracel về tội kỳ thị Võ Bị và Thủ Đức trong Đại Hội BĐQ chơi liền một màn khai trừ ra khỏi Tổng Hội BĐQ, oai chưa? Hội BĐQ Nam Cali vừa bầu Tân BCH chẳng biết ất giáp gì cũng phải nghe lệnh vào hàng chiến đấu. Đó là lý do tại sao Tổng hội BĐQ có tên trong lawsuit, nhưng hội BĐQ/NC thì không”
  Đoạn trên là lời cuả NPH nói về tôi cũng như chụp cái mũ MT/VT lên đầu tôi.Xin nói thêm để ông “diệt cộng” rõ thêm về cá nhân tôi và trang Glog GLQHVN.
  Đoàn Trọng Hiếu

 4. su says:

  giành lại quê hương, sao thấy mạnh miệng vậy trời, núp đâu hết rùi, đúng là ếch ngồi đáy giếng, chỉ là bọn to mồm! Nhớ những năm 1975, bọn bay chỉ lo cho cái mạng chó đó thui, chạy trốn không kịp, nay thì hô hào dữ ta, Việt Nam hôm nay đã thay đổi rất nhiều, nên làm osin tại mỹ vài năm nữa, kiếm tiền về Việt Nam tham quan nghe, nhục…

 5. Đồng ý với ông là VN hôm nay có thay đổi ít nhiều về mặt kinh tế, nhưng về mặt chính trị thì đang lệ thuộc dẫn đến nguy cơ mất nước, còn văn hóa xã hội thì suy đồi băng hoại đến tận gốc rễ. Đảng Việt cộng của các ông mới là kẻ đẩy phụ nữ VN đi làm osin, làm cô dâu cho Đài Loan, Đại Hàn, Trung cộng v..v. Còn Người Việt tỵ nạn cộng sản chỉ mới 37 năm sống tại Hoa Kỳ đã thành công như thế nào về kinh tế, chính trị, văn hóa ,giáo dục. Nếu không có tiền của NVTNCS gởi về cho thân nhân thì có lẽ đến ngày hôm nay ông không có cái máy computer để vào gõ bậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s