Monthly Archives: November 2011

Hoàng Mai Đạt (dịch) – Trung Uý Sơn BĐQ

Message flagged Wednesday, November 2, 2011 8:43 PM Ký giả truyền hình Charles Kuralt là một tên tuổi rất lớn trong giới truyền thông Hoa Kỳ. Người ta đã kính trọng ông không hẳn vì ông là một ký giả … Continue reading

Posted in Hồi ký chiến tranh | Leave a comment

Người Lính Việt Nam Cộng Hoà… Tôi nợ Anh

  Anh lớn lên … quê hương dày lửa khói, Sách vở buồn … chữ nghĩa dở dang rơi, Mực chưa vơi … gác bút … bước vào đời, Trường nghiêng nắng … Ve ngân lời từ giã !

Posted in Văn nghệ KaKi | 1 Comment

Ngọc Trân – Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ .

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ . Xác thân này đâu chết cho quê hương ? Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường ! Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách !

Posted in Văn nghệ KaKi | Leave a comment