Giới thiệu

  MỘT Ý CHÍ CHỐNG CỘNG
               MỘT LỜI THỀ GIÀNH LẠI QUÊ HƯƠNG

             Kính quý độc giả.

Chúng tôi tạm ngưng post bài mới trên trang này. Để truy cập bài mới xin vui lòng vào trang TIẾNG GỌI CÔNG DÂN tại địa chỉ : http://tienggoicongdan.com/

                                          

Biệt Động Quân Đoàn Trọng Hiếu xin kính chào quý đồng hương và quý chiến hữu.

Blog Giành Lại Quê Hương Việt Nam là nơi sưu tầm các bài bình luận, các bài viết có giá trị trong và ngoài nước, các tin tức thời sự quan trọng liên quan đến công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ Việt cộng của toàn dân . Chúng tôi ước mong được cùng đồng hành với Dân Tộc trong công cuộc đấu tranh chung cho một Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền – Không Cộng Sản.

Blog GLQHVN  mong ước đón nhận những bài viết, những ý kiến đóng góp xây dựng để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý đồng hương và quý chiến hữu mỗi ngày một hữu hiệu hơn.

Địa chỉ liện lạc : kbc3506@yahoo.com

Image

 

                                      ****************************************
                                     TIN TỨC CẢI TÁNG 61 TỬ SĨ BĐQ TẠI AN LỘC BÌNH LONG

Kính thưa đồng  bào và chiến hữu

Cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, LĐ 3 BĐQ chúng tôi tham chiến từ ngày 06-4-72 đến ngày 05-7-72. Tại đây chúng tôi có lập một nghiã trang an táng khoảng 80 anh em hy sinh, đây chỉ là một phần vì một số vì tình hình đã phải chôn tại nơi giao tranh hoặc chôn tập thể sau bệnh viện tiểu khu, hoặc một số được đưa về NTQĐBH khi những ngày đầu trực thăng còn đáp xuống được.

Khoảng cuối những năm 90 một số gia đình đã lên để mang về cải táng, đến năm 2007 thì Nghiã Trang này bị giải toả và bốc lên bỏ vào trong các quách bằng sứ đem đến đặt trong một căn nhà nhỏ ngoài bià rừng bên cạnh một nghiã trang cuả xã.

Nay 61 anh em cuả chúng tôi đã được an nghỉ lại tại mảnh đất Bình Long, nơi mà các anh đã anh dũng hy sinh bảo vệ năm xưa.

Thay mặt cho những anh em LĐ3BĐQ, chúng tôi chân thành cám ơn những người bạn giàu lòng nhân hậu, những ông Tobia cuả thời đại hôm nay đã vì tình đồng lọai đã  hy sinh thời gian công sức và tiền của giúp chúng tôi làm tròn trách nhiêm với đồng đội.

Hiện chúng tôi đã liên lạc được với ba gia đình thân nhân tử sĩ, và dự trù tháng 3/2013 sẽ mang hài cốt của thân nhân mình về quê quán. Chúng tôi kính mong quý cơ quan truyền thông giúp chúng tôi phổ biến rộng rãi tin tức này để việc tìm kiếm thân nhân của các tử sĩ hiệu quả hơn.

Mọi chi tiết xin liên lạc Đoàn Trọng Hiếu (505) 990-3476 hoặc (505) 918-7120

Đoàn Trọng Hiếu 4/52BĐQ

                     DANH SÁCH 61 TƯ SĨ BIÊT ĐỘNG QUÂN TẠI AN LỘC BÌNH LONG
Họ và Tên Số Quân Đơn Vị Ngày Tử Trận
1 TS Nguyễn Ph        An              51/107….     ĐĐ4 TĐ52BĐQ    11/5/1972
2 B1 Nguyễn tuấn Anh         71/128548  TĐ31BĐQ  25/05/1972
3 Trần trọng  Nhân               68/104289 BĐQ  15/04/1972
4 B2 Đặng văn An                  69/149840        TĐ31BĐQ 13/06/1972
5 B1 Trần văn Ba                  71/383565 TĐ36BĐQ 11/6/1972
6 B1 Nguyễn văn Cảnh              74/105691         TĐ31BĐQ  18/06/1972
7 Điểu Cao                                                          TĐ74BĐQ  7/1972
8 TS1 Nguyễn Chuyên            73/217507     ĐĐ1 TĐ36BĐQ  15/04/1972
9 B2 Chu văn Cường             74/114054         TĐ31BĐQ  27/05/1972
10 TH S Lê văn cường               64/125135  ĐĐ4 TĐ52BĐQ 16/05/1972
11 HS Nguyễn văn Đang                           ĐĐ2 TĐ52BĐQ 11/5/1972
12 TS Nguyễn văn Đông        71/103521 TĐ36BĐQ 7/5/1972
13 B2 Trịnh Dũng                      73/108848   BCH TĐ52BĐQ  11/5/1972
14 HS Nguyễn văn Được          69/125616       TĐ36BĐQ 10/5/1972
15 HS Dương xú Há                62/179159        TĐ36BĐQ 11/6/1972
16 HS1 Lê ninh Hải                   64/189822            TĐ36BĐQ 3/7/1972
17 HS Đỗ văn hai                      72/102446     BCH TĐ52BĐQ 7/6/1972
18 ĐU Lê văn Hiếu              65/145324      ĐĐ1TD52BĐQ  13/05/1972
19 HS1 Nguyễn văn Hoài         66/400108     BCH TĐ52BĐQ  1606/1972
20 B2 Trần Hoài                         74/109370   ĐĐ3 TĐ52BĐQ  8/5/1972
21 Nguyễn văn Hưởng            73/123516   ĐĐ2 TĐ52BĐQ     2/5/1972
22 B1 Trần đức Lân                  61/578478          TĐ36BĐQ 5/5/1972
23 B2 Nguyễn Bá Long               72/147048             TĐ31BĐQ  11/6/1972
24 B2 Hà văn Lượng                                          TĐ36BĐQ  11/6/1972
25 B2 Hồ văn Mão                  69/106734 TĐ36BĐQ 10/5/1972
26 B1 Nguyễn văn Nam         74/112571     ĐĐ2 TĐ52BĐQ  11/7/1972
27 Phan văn Nam                         63/122313             TĐ36BĐQ 11/5/1972
28 TR U Tr  Đình Phúc             69/209955         TĐ52BĐQ  19/05/1972
29 HS1                 Phương             74/521330     TĐ52BĐQ    11/5/1972
30 B2 Nguyễn văn Quang       71/126277           TĐ36BĐQ 7/6/1972
31 HS1 Nguyễn văn Sơn        66/151819 TĐ36BĐQ 14/05/1972
32 B1 Nguyễn văn Sơn          66/128548 TĐ36BĐQ  20/05/1972
33 HS Phạm Hắt Sơn               69/124285   ĐĐ2 TD52BĐQ 23/05/1972
34 HS1 Đinh văn Song              70/109172  ĐĐ2 TĐ36BĐQ  15/06/1972
35 B2 Kiều văn Tách                 73/111521           TĐ36BĐQ  17/05/1972
36 TH T Nguyễn Minh Tâm    63/111171    ĐĐ1 TĐ36BĐQ  15/04/1972
37 HS1 Hồ văn Tám              ĐĐ1 TĐ52BĐQ  8/6/1972
38 B2 Đỗ ngọc Tâm                  72/149960       TĐ31BĐQ   22/05/1972
39 B1 Lê Thạch                            72/204083       TĐ31BĐQ     27/05/1972
40 HS Nguyễn văn Thanh            69/108099   ĐĐ3 TĐ52BĐQ  22/05/1972
41 HS Lê văn Thọ                       73/111046        TĐ31BĐQ   14/05/1972
42 HS Nguyễn văn Thơm         72/105570           TĐ36BĐQ   13/06/1972
43 HS1 Trần văn Thuỷ                69/156326             Đ36BĐQ  12/5/1972
44 HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi)                ĐĐ3 TĐ52BĐQ  13/05/1972
45 Đỗ Ngọc Tiến                   74/189540  ĐĐ3 TĐ52BĐQ 12/5/1972
46 B2 Trần văn Tính               72/112416 TĐ36BĐQ 3/5/1972
47 B1 Đinh Bá Tòng               63/108883        TĐ36BĐQ  21/06/1972
48 TS Nguyễn văn Trường    TĐ52BĐQ  8/6/1972
49 B1 Trần văn Tuy                73/114120    TĐ36BDQ  13/06/1972
50 B2 Phạm Văn                         73/225395    ĐĐ4 TĐ52BĐQ  14/05/1972
51 Vô danh                                                                Nhảy Dù  7/1972
10 hài cốt vô danh
Posted in Uncategorized | 5 Comments

BIỆT KÍCH MIỀN NAM

Inline image
 
“Tôi tên Hinh, được anh em ưu ái tặng cho biệt hiệu “Hinh Nổ” là vì hai lý do:
Trước hết, tôi chuyên môn gài chất nố để phá hoại.
Sau nữa, tôi đã dám . . . Nổ vào mặt bọn cán bộ tuyên truyền của Việt Cộng. Bọn chúng tuyên truyền nói dóc với chúng tôi, chúng nổ những chuyện không ai tin nổi, làm cho tôi nổi cơn, tôi . . . nói dóc lại cho chúng nghe, nổ lại chúng bằng chính những câu nói dóc mà chúng nói với chúng tôi, làm anh em Biệt Kích cười nôn ruột, từ đó, họ đặt cho tôi cái tên . . . Hinh NỔ.”
(Biệt Kích Quân Nguyễn Văn Hinh, Melbourne)

Continue reading

Posted in Hồi ký chiến tranh, Uncategorized | 1 Comment

You Tube VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân Quân Với Bình Long Anh Dũng

VUI BUỒN THỜI CHINH CHIẾN – Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân Quân Với Bình Long Anh Dũng Hồi ký 64 ngày sống trong bão lửa của Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân, cuộc tử thủ bi hùng của hơn 80 tay súng đối với địch quân đông gấp 10 lần với chiến xa và đại pháo yểm trợ. Ngã tư Quốc Lộ 13 và Đại lộ Trần Hưng Đạo (Đại lộ Hoàng Hôn), Trường Quốc Quang là nơi ghi dấu những trận chiến đẫm máu của những ngày tháng không thể nào quên trong đời một người lính trận. Kính mời quý bạn cùng theo dõi

Posted in Hồi ký chiến tranh, Uncategorized | Leave a comment

Phạm Tuấn Xa: Nhà nước CS VN bức tử gia đình tôi

TGCD: Chuyện chỉ có tại CHXHCN Việt cộng

thumb-Cay viet

Đời nhà Tân bên Trung Quốc tên bạo chúa Tần Thủy Hoàng tàn bạo đã hành động “đốt sách giết thầy giáo”.

Nay ở thế kỷ XXI văn minh này Nhà nước cộng sản Việt Nam cũng tàn bạo như Tần Thủy Hoảng bức tử một gia đình nhà giáo chân chính có công. Continue reading

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục | Leave a comment

WikiLeaks: Tên của Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Thúy và Nông Đức Mạnh xuất hiện trong vụ hối lộ tiền polymer

Nguyễn Công Huân lược dịch

Dân Luận: Trong danh sách mà tòa Úc đề cập đến cấm đưa tên có liên quan tới vụ hối lộ tiền polymer có những nhân vật sau đây từ Việt Nam:

– Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam (từ năm 2011);
– Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam (từ năm 2006);
– Lê Đức Thúy, cựu Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Tài chính Quốc Gia (từ 2007-2011) và cựu Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam (1999 – 2007); và
– Nông Đức Mạnh, cựu Tổng bí thư Đảng CSVN (2001 – 2011).

Úc cấm báo cáo các trường hợp hối lộ đa quốc gia liên quan đến Malaysia, Indonesia và Việt Nam

Ngày 29 tháng Bảy năm 2014, WikiLeaks công bố một lệnh kiểm duyệt chưa từng có của Úc liên quan đến vụ hối lộ nhiều triệu đô-la, trong đó nói rõ tên tuổi của một số vị lãnh đạo – cả tiền nhiệm và đương nhiệm – của Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cùng với người thân và các quan chức cao cấp khác. Lệnh siêu cấp này lấy cớ “an ninh quốc gia” để ngăn cản bất kỳ ai đưa tin về sự việc, nhằm “tránh thiệt hại cho các quan hệ quốc tế của Úc”. Mệnh lệnh bịt miệng do tòa đưa ra này là kết quả của bản cáo trạng bí mật ngày 19/7/2014 liên quan đến 7 viên chức cao cấp của một chi nhánh của ngân hàng Trung Ương Úc, Ngân hàng Dự Trữ Úc (RBA). Vụ tham nhũng với cáo buộc dụ dỗ nhiều triệu đô la được thực hiện bởi các đại lý của công ty Securency và Note Printing Australia, những chi nhánh của RBA, để đảm bảo Úc dành được hợp đồng phát hành tiền polymer cho chính phủ Malaysia, Indonesia, Việt Nam và một số quốc gia khác.

Continue reading

Posted in Thời sự | 1 Comment

Nguyễn Lân Thắng – Thư gửi bé Đậu

 

Nguyễn Lân Thắng
10525997_10152526624173808_7318969935494470473_n.jpgCon thương yêu của bố,

Khi sinh con ra trên đời này thì bố mẹ đã đến tuổi có thể sắp có cháu, đó là một thiệt thòi rất lớn với con. Mẹ hay đùa là bố mẹ chỉ còn khoảng ba chục năm nữa ở bên con, biết làm sao được với số phận con nhỉ. Nhưng bố vẫn ngàn lần cảm ơn số phận đã mang con đến cho bố mẹ, bố chấp nhận những khó khăn không thể tránh khỏi khi mai này con lớn lên trong cảnh cha già con cọc. Chính vì thế bố muốn viết thư này cho con để mai sau, khi nhỡ ra con còn chưa hiểu việc đời mà bố đã đi xa thì đây là những dòng tâm tư để con hiểu được lòng bố.

Continue reading

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Hà Sĩ Phu – Thư Ngỏ Gửi Cơ Quan An Ninh Điều Tra

 

2014 MAR 23 HSP 2.jpg300Ngày 20-3-2014 tôi lại nhận được “Giấy mời” của cơ quan An ninh điều tra, “mời” nhưng YÊU CẦU phải có mặt đúng giờ (mời đến lần thứ 3 chắc chuyển sang Triệu tập?).(hình 1) Trong hơn 20 năm nay tôi không thể nhớ được đây là “Giấy mời” lần thứ bao nhiêu nữa?

Tôi vốn không muốn kể những tai họa mà cá nhân mình phải chịu đựng, dù rất vô lý, nhưng nay tôi đã già yếu, 75 tuổi với đủ thứ bệnh tật, tôi buộc phải có thái độ dứt khoát để yêu cầu chấm dứt những phiền toái vô lý kéo dài hết năm này đến năm khác như vậy. Chỉ xin tạm đề cập đến hai lĩnh vực: lĩnh vực vi phạm quyền tự do đi lại và lĩnh vực hình sự hóa những vấn đề dân sự. dẫn đếnđiều tra xét hỏi liên miên, Những vi phạm khác khi cần sẽ xin nói sau.

1. Bị cản trở quyền Tự do đi lại

2014 MAR 23 HSP 2X.jpg300– Năm 1998, tôi được ông Thị trưởng thành phố Genève mời sang du lịch tham quan (hình 2), nhưng phía Việt Nam không cho phép đi, công an lâm Đồng trả lời như vậy, đồng thời Sứ quán Thụy Sĩ cho biết đã can thiệp nhưng thẩm quyền cho phép là thuộc phía Việt Nam ! (hình 3).

– 15 năm sau tình hình vẫn không có gì khá hơn. Năm 2012 tôi và vợ tôi làm hồ sơ xin cấp Hộ chiếu phổ thông (passport), họ chỉ cấp cho vợ tôi, còn tôi được yêu cầu phải tự viết một tờ cam đoan (cam đoan không liên hệ với các tổ chức chính trị, không viết bài và trả lời phỏng vấn có hại cho chính phủ Việt Nam, khi về tường trình chuyến đi với công an), tôi không viết vì không có văn bản nào quy định như vậy nên tôi không được cấp. Công an Lâm Đồng bảo tôi phải về gặp cục xuất nhập cảnh ở 254 Nguyễn Trãi t/p HCM. Tôi về đó hỏi, thì ông đại tá Phan văn Răng trả lời: Ở đây sau khi làm các Hộ chiếu đã trả hết về Lâm Đồng, nếu có trường hợp không cấp thì cũng có công văn nói rõ lý do cho công an Lâm Đồng biết rồi, Lâm Đồng phải trả lời cụ thể cho công dân chứ sao phải về đây? Chị đại úy Nguyễn Thanh Nga còn nói rõ hơn: Nếu bác bị tạm cấm xuất cảnh thì công an Lâm đồng cũng phải cho bác biết vì lý do gì và thời hạn bao lâu chứ? Việc cấp Hộ chiếu cho tôi cứ thế bị đưa đẩy, pháp luật sao cứ mập mờ tùy tiện ?.

– Mỗi khi tôi ra Bắc, về Hà nội hay Bắc Ninh lập tức có tin báo để công an hộ khẩu ngoài ấy tiếp cận và gây phiền. Thậm chí vợ tôi đưa tôi ra Hà nội chữa bệnh, khi đi đã cẩn thận báo tổ trưởng dân phố, khi về vẫn bị công an hoạnh họe phạt tiền cả hai vợ chồng (quả thực lúc ấy tôi chỉ mong được tự do đi lại bằng thời Pháp thuộc).

2. Bị điều tra xét hỏi liên miên từ những sinh hoạt dân sự chính đáng:

– Năm 1990 tôi ra Hà nội, khi đến thăm bà mẹ chị Dương Thu Hương liền bị câu lưu hỏi cung 10 ngày.

– Tôi photocopy một lá thư của ông Võ Văn Kiệt, một tài liệu đã đăng trên các trang Web và được doanh nhân Trình Quang Phú giới thiệu, tức là chẳng còn gì bí mật, mà bị quy tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, hỏi cung liền mấy tháng và đi tù một năm.

– Viết thư trao đổi với các ông Lê Hồng Hà và Hoàng Minh Chính mà bị quy tội “vi phạm luật xuất bản”, hỏi cung liền một tháng và tịch thu một dàn vi tính.

 – Viết thư trao đổi với các ông Đỗ Mạnh Tri và Nguyễn Gia Kiểng để từ chối, không ký vào cái “kết ước năm 2000” và giải thích vì saoViệt Nam chậm đổi mới so với Đông Âu mà bị quản chế tại gia, hỏi cung suốt 8 tháng ròng rã và khởi tố tới tội “phản quốc” (cùng với ông Mai Thái Lĩnh), khám nhà tịch thu một dàn vi tính nữa! Vụ án bị hủy bỏ nhưng quản chế 2 năm, hàng tháng phải lên phường làm việc với công an!

Ngoài ra còn ba lần đấu tố tại phường và khu dân cư, những lần “mời làm việc” rải rác nhiều năm, tôi tính lại đã có trên 400 buổi bị hỏi cung và làm việc với công an, hỏi như vậy còn chi là đời một con người?

Gần đây, cùng với việc Việt Nam được bầu vào hội đồng phát triển và giám sát nhân quyền, trong nước có sự hình thành những tổ chức dân sự. Nhận thấy đó là sự phát triển của xã hội bình thường, giúp cho xã hội cân bằng, và được mời, nên tôi đã tham gia các hội đoàn như “diễn đàn xã hội dân sự”, “văn đoàn độc lập Việt Nam” … , đó là những hội có tính nghề nghiệp hoặc ái hữu, không phải những tổ chức chính trị, và ở đâu tôi cũng là một thành viên tích cực, ôn hòa, có lý có tình, không bao giờ quá khích.

2014 MAR HSP.PIX 300
Trở lại việc Cơ quan An ninh điều tra “mời” chúng tôi đến cơ quan công an để điều tra: theo quy định chung của luật thì chúng tôi có quyền mời luật sư ngay từ đầu và chỉ làm việc khi có luật sư, nhưng quyền tối thiểu ấy chưa bao giờ được thực hiện. Trong vụ quy kết tôi và ông Mai Thái Lĩnh tội “phản quốc” năm 2000, tôi đến Viện Kiểm sát Lâm Đồng đòi quyền có luật sư thì được trả lời: luật quy định thế nhưng mời luật sư cũng chẳng hơn gì vì luật sư trong nước thì cũng phải cãi theo luật Việt Nam nên cũng phải nói như công an và Viện kiểm sát thôi ông ạ (!). Thật hết biết.

Nếu tạm gác quyền ấy, tạm chấp nhận cơ quan điều tra có quyền mời một người lên để điều tra về một việc gì đó khi không có luật sư, nhưng giấy mời vẫn phải ghi rõ điều tra về vụ việc gì, vì mời làm việc phải có lý do ngay lúc đặt vấn đề. Lại nhớ năm 2000 công an đến đọc lệnh khám nhà, tôi hỏi lý do gì mà khám nhà vì khám nhà là việc rất hệ trọng, công an bảo “cứ khám nhà, sau 10 phút sẽ biết lý do, ông định chống người thi hành công vụ hả?” Đúng là luật pháp lộn ngược!

Lại cứ rộng lượng, tạm cho phép cứ viết giấy mời làm việc mà chưa cần nói lý do, công an có thể viện cớ này cớ khác để giải thích với một người mới một lần, hay một vài lần bị mời. Nhưng, với một người đã bị làm việc và hỏi cung trên 400 buổi, đã bị quy đến tội “phản quốc” mà cuối cùng vụ án phải hủy vì sự quy kết chỉ là tầm bậy thì mọi lý sự quen dùng như vậy cũng đã thành vô nghĩa, mất thiêng, không thể chấp nhận. Vậy, với tư cách một người đã bị “điều tra” trải dài trên 20 năm, lại đang trong thời gian chữa bệnh, là bệnh nhân đang điều trị ngoại trú (bệnh mắt, bệnh tim, tiểu đường và u xơ tiền liệt), tôi xin giữ quyền của một con người có ý thức, khước từ lời “mời” buộc phải đến  làm việc như giấy mời trên.

Chúng ta có cách giải quyết tốt hơn nhiều, đừng cố biến chuyện dân sự thành hình sự. Nếu có điều gì cần trao đổi cho rõ, xin mời đến nhà, mặc dù không thích thú gì nhưng tôi sẵn sàng trao đổi trong sự tôn trọng, vì lợi ích chung, mọi việc tôi làm đều công khai minh bạch, không có gì phải dấu giếm. Cư xử với nhau như vậy hẳn là có lý có tình hơn, nếu chúng ta còn muốn có lý có tình. Xin trân trọng trao đổi hết nhẽ như vậy.

Đà Lạt ngày 22-3-2014

Hà Sĩ Phu
(Thư này gửi cơ quan An ninh điều tra đồng thời gửi công luận)

 

Posted in Tiếng kêu từ địa ngục | 1 Comment

Huỳnh Ngọc Thiên Trường – Lời kêu gọi giải thể chế độ cộng sản trong năm 2014

LỜI KÊU GỌI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG NĂM 2014

Thưa các bạn!

Tôi là Huỳnh Ngọc Thiên Trường, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1981 . Hiện tôi sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đây, vào năm 2004, tôi từng tốt nghiệp hệ cao đẳng của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Năm 2006, tôi bắt đầu khởi nghiệp từ vị trí công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng cho Viettel, rồi sau đó là phụ trách công việc của Tổng đài tại Teleperformance – TP.HCM. Từ năm 2007, tôi là phó phòng nhân sự của Công ty cổ phần Truyền thông Kim Cương. Hiện tôi đang kinh doanh bất động sản tại Phúc Đức Group. Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments